Digibron.nl

Aantal gebieden toe aan ruilverkaveling

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 29 januari 1981
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Binnenland)

DEN HAAG — Gebieden die al een tijd geleden een ruilverkaveling hebben ondergaan, vragen nu om een met spoed uit te voeren nieuwe ruilverkaveling. Voorbeelden zijn Walcheren, Eemland, het land van Maas en Waal, Staphorst, Terschelling.

Minister ir. G. Braks van landbouw en visserij vertelde dit woensdag in Den Haag, als illustratie bij de door de geschiedenis geleerde les dat de inrichting van het land, steeds weer moet worden aangepast aan technische en economische ontwikkelingen. Braks sprak op een persconferentie, waar hij en zijn collega jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een toelichting gaven op het structuurschema landinrichting, dat zij gezamenlijk aan de Tweede Kamer hebben voorgelegd.

De belangstelling voor ruilverkaveling neemt toe, aldus Braks. Er liggen •op het ogenblik aanvragen voor opneming in het voorbereidingsschema landinrichting van 615.000 hectare. In dat — jaarlijks opnieuw vastgestelde — voorbereidingsschema staan al 437.000 hectaren, met inbegrip van onder meer de herinrichting van OostGroningen en de Gronings-Drentse veenkoloniën en de reconstructie van midden-Delfland,

Braks noemde het een misverstand, dat in een ruilverkaveling iedere vierkante meter grond op de schop zou worden genomen.

Regeringsstandpunt

Welk instrument van landinrichting men ook kiest — herinrichting, ruilverkaveling of aanpassingsinnchting — de kwaliteit van net landschap zal bij de voorbereiding en uitvoering van projecten nauwlettend in acht moeten worden genomen. Maatregelen en voorzieningen ter verbetering van die landschapskwaliteit zijn een wezenlijk onderdeel van de verschillende landinrichtingsprojecten en zullen mede gericht moeten zijn op doelmatig beheer in de toekomst.

De regering zegt dit in" deel A van haar structuurschema voor landinrichting, dat zij woensdag aan de Tweede Kamer heeft voorgelgd. Dit eerste deel bevat het beleidsvoornemen.

Een oppervlakte van 700.000 hectare, over net hele land verspreid, wil de regering voor herinrichting of ruilverkaveling in aanmerking doen komen. De gebieden zijn voorgesteld door de provincies.