Digibron.nl

Sociale premies 0,1 procent omhoog

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 6 juni 1992
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)

DEN HAAG (ANP) - De som van belastingen en sociale premies gaat voor de Nederlandse burger met 0,1 procent omhoog om de werknemers in de gesubsidieerde „zorgberoepen" een tweejarige cao te kunnen bieden met een loonsverhoging van maximaal 3,9 procent. Dat kost 500 miljoen gulden per jaar.

Premier Lubbers heeft gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad uiteengezet dat het kabinet voor dit jaar 150 miljoen gulden uittrekt en dat de sociale fondsen nog eens 350 miljoen gulden op tafel zullen brengen.

Alle ministers moeten meebetalen aan die 150 miljoen. Voor het geld dat de fondsen opbrengen, is het nodig de premies te verhogen. Dezelfde bedragen gelden ook voor 1993. Staatssecretaris Simons van volksgezondheid heeft onlangs in de Tweede Kamer nog gezegd dat het kabinet de sociale premies niet zou verhogen.

Volgens de minister-president is er nu ruimte voor een maximale loonsverhoging van 3,9 procent voor de werkers in ziekenhuizen, bejaardenoorden, het welzijnswerk en andere zorginstellingen.

Als de sector erin slaagt het ziekteverzuim verder terug te dringen kunnen de werkgevers 0,5 procent meer bieden en als het pensioenfonds PGGM mocht overgaan tot een premieverlaging van maximaal 1 procent, ontstaat er een ruimte van nog eens 0,4 procent, aldus Lubbers gisteren. De bonden eisen 4,5 procent.

De premier zei te verwachten dat de werkgevers moeilijke onderhandelingen te wachten staan. „Maar voor het kabinet is het een afgesloten zaak".

Cao-overleg

De Nederlandse Zorgfederatie (NZF), de werkgeversorganisatie in het ziekenhuiswezen, heeft gisteren de vakbonden uitgenodigd voor hervatting van de onderhandelingen over een nieuwe voor de 258.000 werknemers. De vakbonden hebben de invitatie geaccepteerd. Het overleg wordt op 16 juni hervat.

De NZF schrijft de bonden het overleg te willen heropenen „teneinde uit de impasse in de onderhandelingen over de cao ziekenhuiswezen te komen". De werkgeversorganisatie stelt een „nieuw verantwoord bod op basis van een tweejarige cao" in het vooruitzicht. De inhoud van het bod is niet bekend.

Met de hervatting van de onderhandelingen vervalt volgens de NZF de bodem aan de acties in de instellingen. De bonden zijn het daar allerminst mee eens. Zij zullen acties blijven organiseren tot het moment dat er een principe-akkoord over een nieuwe cao op tafel ligt.

De uitnodiging is een rechtstreeks gevolg van de gewijzigde opstelling van het kabinet over de financiering van de cao's in de zorgsectoren. Minister De Vries (Sociale Zaken) en staatssecretaris Simons (Volksgezond-' held) lieten de werkgeversorganisaties donderdag weten niet langer uit te gaan van financiering uit het pensioenfonds PGGM.

Er bestaat een gerede kans dat de NZF en de vakbonden tot afspraken kunnen komen. Hoewel werkgeversvoorman Krol donderdag zei „scherpe onderhandelingen" te verwachten lijken de meningsverschillen oplosbaar, omdat er naast de 3 procent van het kabinet er nog enkele andere financieringsbronnen zijn.

Zo ligt een verlaging van de pensioenpremie met 1 procentpunt per 1 januari 1993 in de rede. De AbvaKabo, de grootste bond, heeft daartoe een voorstel gedaan en PGGM-directeur De Beus verklaarde donderdag geen onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen zo'n premieverlaging.

Daarnaast wordt een verlaging van de premie voor de Ziektewet verwacht, waardoor eveneens ruimte ontstaat.

De Federatie van werkgeversverenigingen (thuiszorg, dagverblijven en jeugdhulpverlening) heeft gisteren laten weten nog niet. in te stemmen met het kabinetsvoorstel. De vereniging wil eerst met de aangesloten organisaties overleggen.

Acties

De acties in de zorgsector gaan na Pinksteren hun zesde week in. De werkonderbrekingen, zondagsdiensten en opnamestops gaan gewoon door. Volgens de FNV-bond AbvaKabo zijn dinsdag en woensdag na Pinksteren in het ziekenhuiswezen, bejaardenzorg en het kruiswezen acties bij in totaal 79 instellingen.