Digibron.nl

Cynisch

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 13 juli 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 15 (Onbekend)

Secretaris E. H. Glasius van de Rijwiel- en Automobielindustrie (RAI) wijst nog op een merkwaardige tegenstrijdigheid in het regeringsbeleid. Het juli-pakket is met milieuargumenten verdedigd, maar als de automobilist de auto werkelijk laat staan, komt minister Kok van financiën in grote moeilijkheden. Dan levert het juli-pakket (veel) minder op dan gepland.

„Duidelijk is dat de beleidsmakers ervan uitgaan dat de Nederlander niet zo gemakkelijk uit de auto te krijgen is", zegt Glasius. De Brabantse pomphouder Stan Moonen, die regelmatig in vakbladen publiceert, is nog veel cynischer: „Mijn klanten zeggen: Al wordt de benzine 3 gulden, rijden zullen we. En dat weten ze in Den Haag. Dit is echt de laatste verhoging nog niet". wist om te gaan. En door de maatregel was Joris ernstig gedupeerd: hij kon zijn schoolopleiding niet meer afmaken. ze nu weer toegelaten op school, dan zal dat weer een puinhoop tot gevolg hebben".

Dat was ook de mening van de rechter: „In dit geding is voldoende aannemelijk gemaakt dat de jongens vanaf het begin van het schooljaar geregeld laakbaar gedrag vertoonden, dat zich uitte in onbeschoft optreden en overtreding van de schoolregels. De door de directie genomen maatregel die er toe leidde dat de jongens van school werden verwijderd, was de enig juiste maatregel".

De jongens hadden dus een erg lange vakantie. Laten we hopen dat mevrouw Leutscher ook geniet van haar vakantie, die werkelijk verdiend was.