Digibron.nl

Aan vertrek kapers zat voorwaarde vast

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 8 september 1977
Auteur: één onzer verslaggevers
Pagina: 3 (Binnenland)

ASSEN — Langdurig is gistermiddag dr. Mulder als getuige verhoord met de bedoeling er achter te komen hoe nu eigenlijk in schooi en trein de overtuiging is kunnen ontstaan dat de kapers vrije aftocht zouden krijgen. Volgens dr. Mulder is dit beloofd op voorwaarde dat de kapers het land van bestemming zouden noemen.

,,Als het voor de regering mogelijk was hen te laten vertrekken naar genoemd land hadden ze een vliegtuig gekregen, maar ze voldeden niet aan de voorwaarde", aldus dr. Mulder.

„Zweven*'

Even later zei hij dat de voorwaarde tijdens de laatste onderhandelingen over het laten gaan van de leerlingetjes „was komen te zweven". De kapers houden echter vol dat hun zonder meer een vrije aftocht is geboden. Eén van de treinkapers gisterochtend: de passagiers waren al aan het pakken. Ze geloofden dat de bus hen naar Schiphol zou brengen".

Volgens de psychiater Mulder had Max P. altijd geweigerd de gegijzelden te zeggen dat het vertrek aan een voorwaarde was gebonden. „Max zei het nuttig te vinden om hen ^e laten denken dat dit vaststond. Hij benadrukte dat Max een volledige gesprekspartner was.

Twijfel

De twijfel bleef hangen in de raadszaal. Eén van de leden van de rechtbank vond het niet logisch dat als het noemen van de voorwaarde niet absoluut was gesteld, de kapers dan toch de kinderen vrijlieten. Ze wisten dan immers dal dat voor hen weinig voordeel zou opleveren. De hele verdere dag werd het proces beheerst door de vraag hoe Mulder de kapers vlak voor de vrijlating van de kinderen had aangesproken.

In de school kwamen voortdurend anderen aan de telefoon", aldus Mulder. De onderwijzers en onderwijzeressen waren te herkennen, de Zuidmolukkers niet. Met de trein was het contact zeer correct. Met de school verliep het moeilijker: erg kortaf. Volgensde zenuwarts, die door de regering was opgeroepen als getuige, stemden de kapers en bezetters toe in het niet meenemen van gijzelaars naar het buitenland. Voorts zouden van de gevangenen er slechts zeven meegaan.

Dr. Mulder had aan de treinkapers meegedeeld dat als de kinderen werden vrijgelaten de regering alles zou doen om hun een vrijgeleide te geven, mits ze het land van bestemming noemden. Dit had hij aan de treinkapers meegedeeld voordat de kinderen waren vrijgelaten, aan de schoolbezetters erna. ,,Max P. in de trein had gezegd dat hij zou beslissen".

Inbewikkeld

Mr. Fliek vroeg Mulder, die erg veel woorden nodig had om zijn verklaringen af te leggen en moeilijke zinsconstructies gebruikte, of er geen communicatiestoornis kon zijn ontstaan. ,,Ik mag aannemen, aldus de president, dat u tegen de kapers en bezetters niet zo ingewikkeld hebt gesproken als u nu doet". Hij voegde eraan toe dat door een onderwijzeres in de school was meegedeeld uit het beleidscentrum: de kinderen vrij, dan zorgt Van Agt voor jullie vertrek". Dit ontkende Mulder beslist. ,,Ik heb nooit met die onderwijzeres gesproken. Bovendien sprak ik altijd over de regering en niet over Van Agt".

Eén van de verdachten uit de zaal, Willem S., zei dat de schoolbezetters Mulder hadden gevraagd de beloofde vrije aftocht via de radio en tv bekend te maken. ,,Dan pas hadden we het geloofd", aldus Willem. Dr. Mulder antwoordde dat dit inderdaad was gevraagd en dat hij dit had doorgegeven, maar dat daarop geen antwoord was gekomen.

De beide raadsmannen, Kousemaker en De Ruyter, maakten gretig gebruik van de situatie om Mulder's houding aan te vallen. Kousemaker concludeerde dat de grondtoon van de gesprekken die Mulder had gevoerd niet juist was overgekomen. De getuige ontkende dit. Hij zei dat hij probeerde alleen de sfeer te scheppen om de gesprekken te bevorderen. Op vragen van mr. De Ruyter, verklaarde hij dat het hem nooit was gelukt het wantrouwen in de regering bij de kapers weg te nemen.

Voorbij bocht

De trein is iets verder gestopt dan was gepland. Hij had voor de bocht moeten stoppen. Dit bleek uit de verklaring van de tweede overlevende treinkaper (de verklaring van de eerste, Rudi L., stond gisteren in de krant), de 18-jarige scholier Andreas A. L. Hij kreeg al aan het begin van zijn verhoor een scherpe terechtwijzing van de president. „Die wapens zijn goed gericht", zo zei Andreas, wijzende op het bord met de in beslaggenomen wapens achter de president. De wapens waren namelijk gericht op het portret van de koningin dat aan de wand hing.

De derde kaper, de 27-jarige student aan de kunstacademie Junus R., werd op een brancard de rechtszaal binnengereden. Bij de beschieting op 11 juni werd hij in beide armen en zijn linkerbeen getroffen. Hij wordt nog steeds verpleegd.

Als zevende en laatste verdachte in hel proces werd gistermiddag de 2l)-jarige timmerman Mezack P. gehoord. Aan hem is medeplichtigheid, he( leveren van een pistool met zes patronen aan de kapers ten laste gelegd. Mezack was volledig bij de voorbereidingen betrokken, maar was op de bewuste ochtend niet op komen dagen. Vandaag wordt het proces voortgezet. De president zal de getuigen verhoren.