Digibron.nl

Bush ziet „spoedig'' einde aan oorlog

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 18 februari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)

KENNEBUNKPORT/RIAAD (AP) - President George Bush van de VS heeft gisteren verklaard dat de bevrijding van Koeweit „zeer spoedig" een feit zal zijn, maar hij wilde niet zeggen of het aanvangstijdstip van de nu spoedig verwachte grondoorlog al is vastgesteld.

„De beslissing over de grondtroepen zal door mij worden genomen zei de president tijdens een wandeling met verslaggevers op het strand bij zijn buitenhuis in Kennebunkport, waar hij de afgelopen dagen doorbracht. Hij wilde niet ingaan op de vraag of hij dat besluit al had genomen. De Franse minister van buitenlandse zaken, Roland Dumas, verklaarde eerder op de dag dat het aanvangstijdstip van de grondoorlog al was vastgesteld.

Bush hield zich op de vlakte over de mogelijke uitkomsten van de ontmoeting die de Iraakse minister van buitenlandse zaken, Tareq Aziz, vandaag zou hebben met Sowjetpresident Michail Gorbatsjov. Volgens Bush doet Gorbatsjov er alles aan om een einde te maken aan dit conflict. „Maar hij weet zeer goed dat de doelstellingen die door de Verenigde Naties zijn aangegeven —en de Sowjet-Unie vormde daar een belangrijk deel van— in hun geheel moeten worden bereikt", zei Bush.

Goede wil

Tareq Aziz zei gisteravond dat de Verenigde Staten hun goede wil moeten tonen nu Irak heeft aangeboden zich uit Koeweit terug te trekken. „Wij hebben onze stap gezet en nu is het de beurt aan de andere kant om zijn goede wil te tonen", zei Aziz op de luchthaven van Teheran, voor zijn vertrek naar Moskou met een speciale vlucht van de Sowjetvliegmaatschappij Aeroflot. „Als de VS ons aanbod afslaan... hebben wij geen alternatief dan voort te gaan met onze strijd".

Aziz pleegde in Teheran overleg met zijn Iraanse ambtgenoot Ali Akbar Velayati, die zaterdag van een bezoek aan Moskou terug was gekeerd. Velayati zei dat het Iraakse aanbod van vrijdag duidde op een aanvaarding van resolutie 660 van de VN-Veiligheidsraad, die voorzag in een onvoorwaardelijke terugtrekking uit Koeweit. „Iraks VN-afgezant heeft gezegd dat zij de resolutie onvoorwaardelijk aanvaarden en meneer Tariq Aziz heeft zich in de besprekingen die wij hier voerden in dezelfde zin uitgelaten", zei Velayati volgens het Iraanse persbureau IRNA. „Maar zij hebben daarbij ook enkele opvattingen over de regionale kwesties uitgesproken zoals zij die zien".

Sancties

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, heeft gisteren in een interview met het televisiestation CNN gezegd dat de Sowjets bij hun vredesinitiatief Bagdad geen wapenstilstand moeten aanbieden voordat Irak is begonnen met de terugtrekking uit Koeweit. Volgens Baker is er niets tegen overleg, als er maar geen aanbod tot een wapenstilstand wordt gedaan dat door Irak gebruikt kan worden om zijn troepen te hergroeperen.

De Amerikaanse minister wilde niet reageren op de eveneens gisteren gedane uitspraak van de Franse minister van buitenlandse zaken, Roland Dumas, als zouden de geallieerden een datum hebben vastgesteld voor het begin van een grondoffensief. Hij wilde alleen zeggen dat er een „campagneplan" is en dat de geallieerden zich daaraan houden. Amerikaanse militaire commandanten in de Golf zeiden zondag dat er geen datum was vastgesteld voor het grondoffensief.

Baker zei verder dat de geallieerden de sancties tegen Irak kunnen handhaven als president Saddam Hoessein leiding blijft geven aan een groot militair apparaat. „Als dat het geval is, dan zal de internationale gemeenschap duidelijk een groot belang hebben bij handhaving van de economische sancties, die op op zijn minst een internationaal wapenembargo moeten inhouden", aldus Baker.

De Iraanse president, Hashemi Rafsanjani, heeft gisteren gezegd dat de vrijdag geuite Iraakse bereidheid om zich terug te trekken uit Koeweit een opening was die moslimlanden niet mochten missen. De president noemde de Iraakse verklaring een „vertrekpunt voor de oplossing van de problemen in de regio", zo meldde de Iraanse radio. Volgens Rafsanjani is de samenwerking van alle islamitische landen nodig „opdat de opening zich niet sluit" en moeten de geallieerden nu bewijzen dat hun doel niet verder gaat dan de beëindiging van de bezetting van Koeweit.

Diplomatie

De Sowjet-Unie en Iran zijn intensief betrokken bij de diplomatieke activiteit van de afgelopen dagen, die bedoeld is om Irak over te halen zich uit Koeweit terug te trekken voordat een grondoorlog begint.