Digibron.nl

Sloopwoede

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 16 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9 (Onbekend)

Ook in. deze tijd zal er een halt moetven worden toegeroepen aan de sloopwoede. Steeds gaat het slopen van kerken maar voort. Na de gesloopte kerlken van Cuypers in Amsterdam volgde het drama van de fraaie Koninginnekerk (1907) te Rotterdam en de nog in 1960 geheel gerestaureerde St. Hippolytuskerk (1884/1886) te Delft. Met deze kerken verdwenen ook de prachtige orgels. Tientallen kerken zijn reeds gesloopt en de slopershamer staat klaar voor een nieuwe serie protestantse en r.k. kerken. Als oorzaken worden genoemd ontvolking en dalend kerkbezoek, alsmede de sterk gestegen kosten van onder. houd.

Hoewel "men de ogen niet mag sluiten voor de zielszorgeljjke en de grote financiƫle problemen, die hiermee gepaard gaan, is het toch te hopen, dat de kerkgenootschappen en de overheid, al het mogelijke zullen doen om althans een aantal van de meest karakteristieke voorbeelden van de 19e eeuwse kerkelijke architectuur te bewaren.