Digibron.nl

Kamer akkoord met formatiesysteem

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 20 december 1991
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 5 (Binnenland)

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft gisteren met algemene stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Wallage van onderwijs aangenomen dat het zogenaamde formatiebudgetsysteem regelt. Het systeem moet met ingang van 1 augustus volgend jaar van start gaan.

Door deze regeling krijgen bevoegde gezagen van scholen in het basisen voortgezet onderwijs op grond van een aantal rekeneenheden jaarlijks een budget uitgekeerd voor de personeelskosten. Daardoor krijgen de scholen meer mogelijkheden tot het voeren van een eigen personeels- en organisatiebeleid.

De onenigheid tussen het CDA en staatssecretaris Wallage over de status van het zogenaamde vervangingsfonds werd gisteren niet bijgelegd. Uit het vervangingsfonds moeten de salariskosten van onderwijskrachten worden betaald die invallen vanwege ziekte. In de huidige situatie kunnen de kosten voor ziekte bij het ministerie worden gedeclareerd. Het vervangingsfonds wordt door alle scholen gezamenlijk bekostigd. Het Rijk geeft een eenmalige bijdrage van zo'n 500 miljoen gulden.

Het CDA wil dat het vervangingsfonds meer gaat lijken op de Ziektewet in het bedrijfsleven met de daarbij behorende controle. Maar gisteren bleek dat zelfs een afgezwakt CDAvoorstel niet op sympathie van staatssecretaris Wallage noch van de grote fracties in de Kamer kon rekenen.

Lumpsum

Het PvdA-kamerlid Netelenbos heeft het advies van Wallage opgevolgd om een uitspraak over de invoering van een vrijwillige lump-sumfinanciering in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken, niet in de wetstekst vast te leggen, maar via een motie. Bij lump-sum-financiering krijgen de bevoegde gezagen van de scholen op grond van een aantal criteria een pot met geld waaruit niet alleen de personeelskosten, maar ook de materiƫle kosten betaald moeten worden. Een dergelijk systeem is momenteel al van kracht in het mbo en hoger onderwijs.

Wallage had er moeite mee dat een dergelijke uitspraak in de wetstekst vastgelegd zou worden omdat hij er dan teveel aan gebonden is. De CDA-fractie voelde er ook weinig voor omdat daarmee de invoering van de lump-sum-financiering in het voortgezet onderwijs in de wet werd geĆÆntroduceerd, terwijl er nog geen inhoudelijke discussie over de wenselijkheid is gevoerd. Uiteindelijk steunde het CDA wel de motie van PvdA-kamerlid Netelenbos om lumpsum-financiering in het voortgezet onderwijs op termijn mogelijk te maken. De kleine christelijke partijen en Janmaat stemden tegen.