Digibron.nl

VNO wil tolweg met filevrijgarantie

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 21 april 1998
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 19

DEN HAAG (ANP) - Grote Nederlandse bedrijven zijn geïnteresseerd in investeringen in rijkswegen en andere infrastructurele projecten. Ze willen nieuwe wegen aanleggen die gegarandeerd filevrij zijn, parallel aan bestaande routes. De automobilist moet er tol voor betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het moment van de dag.

Dat blijkt uit het rapport "Publiek-private samenwerking in een nieuw perspectief", dat de vereniging van ondernemers VNO-NCW gisteren heeft gepubliceerd. Het rapport is een antwoord op de vraag van de overheid aan ondernemers om mee te betalen aan infrastructuur.

Tunnelbak

Een aantal projecten komt in aanmerking voor een gezamenlijke financiering door Rijk en bedrijfsleven, zo concludeert de nota. Als voorbeeld wordt de A4 tussen Rotterdam en Den Haag genoemd. De aanleg van deze weg wordt al jaren vertraagd, doordat omwonenden eisen dat de weg in een tunnel wordt aangelegd. Daar heeft Rijkswaterstaat het geld niet voor. Ook voor een compromis -een verdiepte tunnelbak- komt de Staat nog 140 miljoen gulden tekort.

Uit het rapport blijkt dat een consortium van Ballast Nedam, NBM Amstelland, Vermeer Volker Stevin, ING, Rabobank en Siemens bereid is dat verschil te betalen. Deze bedrijven willen dan wel tol heffen op de nieuwe weg. Automobilisten kunnen in de toekomst gebruik blijven maken van de bestaande, gratis route over de A13, aldus het plan. Daar bestaat wel kans op files.

Ook voor de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Amsterdam bestaat een dergelijk plan. Bedrijven willen de bestaande weg uitbreiden met een betaalstrook voor zowel bussen als auto's. Ook hier heeft de automobilist de keuze tussen een filevrije tolweg en een gratis weg met risico op vertraging. Hier gaat het om een consortium van VSN (streekbussen), KPN, ING en NBM Amstelland.

Tol

Het rapport van VNO-NCW geeft algemene richtlijnen voor deelname van het bedrijfsleven aan de bouw van wegen, tunnels en spoorlijnen. Er moet op de een of andere manier tol worden geheven. De Staat moet bepaalde risico's dragen. Om het bedrijfsleven geïnteresseerd te krijgen, moet het project "krenten in de pap" hebben, zoals het recht om kantoren te bouwen in de buurt van snelwegen en stations.

VNO-NCW-voorzitter J. Blankert temperde gisteren te hooggespannen verwacht ingen. Bedrijven zullen hooguit 20 tot 25 procent van de totale kosten dragen. Bovendien vindt VNO-NCW het onverstandig om met een omvangrijk en ingewikkeld project zoals de hogesnelheidslijn richting België te experimenteren met publiek-private financiering. Het risico is daar te hoog en het bedrijfsleven is in een te laat stadium ingeschakeld.

Betaalstroken

Minister Jorritsma van verkeer en waterstaat voelt niets voor het plan van VNO-NCW. Dat zei ze gisteren in Maastricht tijdens een VVD-verkiezingsavond. Ze vindt dat automobilisten dan op twee manieren aan de weg meebetalen, namelijk door de motorrijtuigenbelasting en door de tolheffing. De ambtenaren van haar ministerie gaan op zeer korte termijn praten met de werkgeversorganisatie, maar ze zullen geen toezeggingen doen.

De bewindsvrouw is overigens niet per definitie tegen tolwegen die het bedrijfsleven exploiteert, maar dan moeten de ondernemers de aanleg ook volledig financieren. "Ik wil geen tussenvormen van overheids- en private financiering, maar ik wil best bekijken of we kunnen komen tot de aanleg van betaalstroken die door het bedrijfsleven worden gefinancierd en geëxploiteerd", aldus Jorritsma.