Digibron.nl

Bezwaar aangetekend tegen vergunning Akzo

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 2 september 1992
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

ROTTERDAM (ANP) - Vijf milieuorganisaties hebben bij de provincie Zuid-Holland een bezwaarschrift ingediend tegen het voornemen om Akzo in Rotterdam een vergunning te verlenen voor uitbreiding van de produktie van chloor. Het bezwaar richt zich vooral op de weigering van de provincie om de loscapaciteit van chloortreinen in de vergunning te beperken.

Akzo wil in Rotterdam een nieuwe chloorfabriek bouwen, waarmee de produktie met 100.000 ton per jaar wordt uitgebreid. Hierdoor kan het risicovolle transport per trein van de Akzo-vestiging in Delfzijl naar de Botlek drastisch worden beperkt of zelfs worden beƫindigd.

De milieuorganisaties, onder andere Greenpeace en de Zuidhollandse Milieufederatie, vinden het om die reden onbegrijpelijk dat de provincie toch een vergunning wil geven die Akzo het recht geeft om de capaciteit van het losstation maximaal te benutten.

Volgens de ontwerp-vergunning houdt Akzo het recht om jaarlijks 6000 wagons, totaal ongeveer 300.000 ton chloor, te lossen. Deze capaciteit is de laatste jaren voor ongeveer 30 procent gebruikt. Nu aan het losstation geen beperkingen worden opgelegd, betwijfelt de milieubeweging of de omvang van het chloorvervoer per trein ooit zal afnemen.

Daarnaast maken de organisaties uit milieuoverwegingen bezwaar tegen de uitbreiding van de produktie van chloor, omdat voor deze voor mens en milieu gevaarlijke stof milieiivriendelijker ^alternatieven bestaan. De milieuorganisaties zijn van mening dat voor de vergunning voor de nieuwe fabriek krachtens de EG-richtlijn een milieu-effectrapport (MER) moet worden opgesteld. De provincie handelt in strijd met de EG-richtlijn nu zij een MER niet nodig heeft gevonden, vinden de milieuorganisaties.

Raad van State

Akzo heeft eerder laten weten niets te voelen voor een MER, omdat dit jaren in beslag zou nemen en enkele miljoenen guldens zou kosten. Akzo vindt verder dat de uitbreiding van de chloorproduktie geen enkel milieueffect heeft.

De milieubeweging is over de uitvoering van de MER nog in een procedure verwikkeld. De zaak zal dit najaar door de Raad van State worden behandeld.