Digibron.nl

Oudere krijgt in 1993 pas recht op aaw-voorziening

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 19 december 1991
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 3 (Binnenland)

DEN HAAG — Mensen van 65 jaar en ouder moeten nog een jaar wachten voordat zij gebruik Itunnen maliën van de voorzieningen die er nu zijn voor gehandicapten op grond van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw).

De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Ter Veld waarin dit is geregeld. Daarmee is de'laatste hindernis voor het van kracht worden van het wetje genomen. Het resultaat is nu dat vanaf 1 januari 1993 65-pIussers van dezelfde aaw-voorzieningen (onder meer vergoeding taxikosten en huishoudelijke hulp) gebruik mogen maken als gehandicapten. Aanvankelijk zou de huidige leeftijdsgrens in de aaw per 1 januari aanstaande worden opgeheven. Dit gebeurt nu een jaar later, omdat de herziening van het pakket voorzieningen die met het schrappen van de leeftijdsgrens samenhangt, niet voor 1993 zal zijn afgerond.

Ter Veld zal namelijk tegelijk met het schrappen van de leeftijdsgrens het niveau van de voorzieningen een stuk omlaag moeten brengen. De reden daarvoor is de vrees dat anders de financiële gevolgen uit de hand zullen lopen. Verwacht wordt namelijk dat 65-plussers relatief vaak een beroep op de aaw-voorzieningen zullen gaan doen.

De aanleiding om bejaarden he:t recht te geven op de aaw-voorzieningen is de fiscale operatie-Oort geweest. Daardoor zullen ouderen ook premie gaan betalen voor de volksverzekeringen, waaronder de aaw. Aan die premiebetaling zit ook het recht vast op de bijbehorende voorzieningen. De betaling van de aawpremie wordt voor mensen van 65 jaar en ouder nu ook uitgesteld tot 1 januari 1993.