Digibron.nl

egiosnip|)e0

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 29 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

voorstelt bijna 150.000 gulden hiervoor uit te trekken. HARDERWIJK - De afdeling Harderwijk van het Rode Kruis houdt vanavond in het Rode Kruisgebouw een informatiebijeenkomst om te komen tot de oprichting van een eigen jeugdafdeling (11-18 jaar). vier ton gekost heeft, werd gepresenteerd door Rudi van Straten, na een meditatie door ds. P. H. van Trigt. dienst onderhoudt op de lijn Vlissingen-Breskens, gaat 1,3 miljoen gulden kosten. Daarnaast moet er voor revisiewerkzaamheden aan de motor nog eens 450,000 gulden op tafel worden gelegd. De pont werd medio juli uit de vaart genomen omdat de voortstuwingsmotor scheurtjes vertoonde. Tijdens de inspectie bleken er ook scheuren te zitten in de generator, de as en de lasverbindingen van de spaken van de rotor van de voortstuwingsmachine.