Digibron.nl

8000 specialisten voeren dinsdag actie

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 18 juni 1988
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

UTRECHT — De Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) heeft gisteren meegedeeld dat 8000 specialisten zullen meedoen met de voor dinsdag 21 juni aangekondigde actie. De specialisten voeren dan een zondagdienst uit. Dat betekent dat de poliklinieken gesloten zijn en dat operaties zijn afgelast. Spoedgevallen worden wel behandeld. Minister De Koning (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zijn besluit over het definitieve norminkomen van de medisch specialisten uitgesteld.

In maart heeft hij de Tweede Kamer beloofd dat hij dat besluit voor de zomer zou nemen. Gisteren liet hij de Kamer weten dat hij het overleg met de LSV over het voornemen van het kabinet om het in 1984 met de LSV gesloten „generaal akkoord" per 1 juli op te zeggen, niet wil „belasten" met een besluit over het norminkomen.

De minister heeft al eerder aangekondigd dat hij het norminkomen wil verlagen van 181.000 tot 148.500 gulden per jaar? De LSV was daar woedend over. De specialisten menen dat het norminkomen juist omhoog moet tot ongeveer twee ton.

Tien dagen

Intussen heeft fractieleider Voorhoeve van de VVD op een bijeenkomst van zijn partij een bemiddelingsvoorstel gedaan. Dat hield in dat het norminkomen op het huidige niveau zou moeten blijven en dat de praktijkkostenvergoeding —nu 130.000 gulden per jaar- stapsgewijze zou moeten worden verlaagd.

Een woordvoerder van de LSV zei desgevraagd dat nog geen datum is afgesproken voor het overleg over het opzeggen van het generaal akkoord. Het kabinet heeft de LSV vorige week maandag tien dagen de tijd gegeven te reageren. In zijn brief aan de LSV somde het een groot aantal argumenten op (zoals gebrek aan medewerking van de specialisten) om een eind te maken aan de overeenkomst. De LSV is nog bezig met een schriftelijke reactie.

Spoedgevallen

De zondagdienst van aanstaande dinsdag houdt in dat de poliklinieken gesloten zijn en dat operaties zijn afgelast. Spoedgevallen worden wel behandeld. Voor het eerst (vorig jaar is een soortgel ijl

De actie heeft overigens niets met het norminkomen of het opzeggen van het generaal akkoord te maken. De LSV heeft vorige week al tot de „demonstratieve zondagsdienst" besloten omdat het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszoreg (COTG) aanstaande maandag een definitief besluit wil nemen over de praktijkkostenvergoeding van de specialisten. Zoals het er nu uitziet zal dat besluit neerkomen op een forse verlaging van die vergoeding. Bovendien wordt een groot deel van de praktijkkosten ondergebracht in de budgetten van de ziekenhuizen, zodat de specialisten afhankelijk worden van de faciliteiten die de ziekenhuizen beschikbaar willen stellen. Al met al kan het COTG plan volgens de LSV voor sommige specialismen leiden tot een inkomensdaling van 30 procent.

Met de actie wil de LSV staatssecretaris Dees (Volksgezondheid) ertoe bewegen, het COTG-besluit niet goed te keuren. Volgens de specialisten is dat (voorgenomen) besluit ook in strijd met afspraken in het generaal akkoord.