Digibron.nl

A. KERKORDE

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: donderdag 1 februari 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

De synode sprak uit dat zowel de praeses als de scriba van de kerkelijke vergaderingen ambtsdrager dienen te zijn.