Digibron.nl

B en W van A'dam overwegen stappen tegen restaurateur

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 11 december 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 10 (Onbekend)

De gemeenteadvocaat van Amsterdam moet onderzoeken welke juridische stappen er mogelijk zijn tegen de Amerikaanse restaurateur Daniel Goldreyer. Het college van B en W van Amsterdam heeft dit gisteren besloten naar aanleiding van het rapport van het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk over de restauratiewerkzaamheden.

Het college trekt op basis van dit rapport de -voorlopige- conclusie dat het schilderij "Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III" van Barnett Newman is 'overschilderd' met een verfrol. Dit in tegenstelling tot de beweringen van de restaurateur, die zegt een zelfde techniek te hebben gebruikt als de kunstenaar. Die had de verf in punten op het doek gebracht. Het college acht het zeer onjuist dat een zo verregaande ingreep heeft plaatsgevonden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

B en W menen dat de directeur van het Stedelijk Museum, W. Beeren, indertijd een „zorgvuldige" keuze heeft gemaakt door Dan iel Goldreyer de opdracht te geven het beschadigde schilderij te restaureren. De keuze voor een bepaalde restauratietechniek is daarmee ook zorgvuldig, aldus het college.

De verschillende rapporten moeten nu worden voorgelegd aan de raadscommissie voor kunst en cultuur van de Amsterdamse gemeenteraad.