Digibron.nl

OfiSciële rentetarieven half procent omhoog

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 20 december 1991
Auteur: onze economische redactie
Pagina: 13 (Financiën en Economie)

AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft, in navolging van een zelfde maatregel in Duitsland, de officiële rente verder verhoogd. Over de hele linie is een aanpassing afgekondigd van een half procent. Het belangrijkste tarief, het promessedisconto, staat daarmee vanaf vandaag op 9,75 procent.

Het genoemde promessedisconto dient als basis voor het percentage dat de banken het bedrijfsleven in rekening brengen voor kredieten in rekening-courant ('rood staan'). De voorschotrente, de vergoeding die de commerciële banken betalen over het grootste deel van de middelen die zij betrekken van de centrale bank, gaat van 8,75 naar 9,25 procent. Het wisseldisconto ten slotte, dat tegenwoordig in de praktijk weinig betekenis meer heeft, stijgt van 8 naar 8,5 procent.

Onduldbaar

De officiële rente is sedert begin 1982 niet meer zo hoog geweest als thans. In februari en augustus van dit jaar besloot DNB reeds tot opwaartse bijstellingen van respectievelijk een half en een kwart procentpunt.

In Duitsland bevinden de tarieven zich op een recordstand sinds de geldhervorming van 1948, toen de Rijksmark werd vervangen door de D-mark. De Bundesbank verhoogde gisteren het disconto tot 8 procent. De zogenaamde Lombard-rente, het tarief waartegen de algemene banken kunnen lenen bij de centrale bank met waardepapieren als onderpand, is opgeschroefd van 9,25 naar 9,75 procent.

De maatregelen van de monetaire autoriteiten in Frankfort kwamen niet als een verrassing. De financiële markten hielden al enige tijd rekening met een verdere verkrapping van de geldpolitiek. Die beleidsaanpak wordt ingegeven door de aantrekkende inflatie. In november was het prijsindexcijfer 4,2 procent gestegen ten opzichte van het niveau van een jaar geleden. Die ongunstige ontwikkeling vloeit mede voort uit de belastingverzwaringen voor de burgers.

Tijdens een persconferentie na afloop van de tweewekelijkse vergadering van het bestuur van de Bundesbank noemde president Schlesinger het gistermiddag „onduldbaar" dat de

PROMESSEDISCONTO
12' vrijdag 20 december verhoging met 0,50 %

naar 9,75%

Oe Nederlandse bank volgt de Bundesbank en verhoogt de rente J '80'8r82'83'84'85'86'87'88'89'90'91 geldontwaarding rond de 4 procent blijft hangen. Deskundigen voorzien zelfs een verdere versnelling in het komende voorjaar tot zo'n 5 procent. Voor het eerst sinds vele jaren presteren landen als België en Frankrijk beter op het punt van de inflatiebestrijding dan Duitsland. De Bundesbank hoopt via een hogere rente de groei van de geldhoeveelheld binnen de perken te houden en mede daardoor de druk op de prijzen af te remmen.

Het jongste besluit van de centrale bank houdt tevens een duidelijk waarschuwing in aan het adres van de vakbonden om niet te forse looneisen te stellen. Het gevaar dreigt van een loon-prijsspiraal, die op den duur nadelig uitpakt voor de economische groei en de werkgelegenheid, zo schreef de Bundesbank eerder deze week in haar maandbericht. Vorige maand lagen de lonen gemiddeld 7 procent boven het peil van een jaar serder. In diverse sectoren hebben de bonden voor 1992 claims op tafel gelegd van boven de 10 procent. Ook minister van financiën Waigel maande de bonden gisteren hun eisen binnen de grenzen van de monetaire stabiliteit te houden.

De renteverhoging in Duitsland maakt het beleggen in marken aantrekkelijker. Het tegenovergestelde geldt voor het beleggen in dollars. Een en ander kwam onmiddellijk tot uitdrukking op de wisselmarkten. Binnen een halfuur daalde de dollar met bijna anderhalve cent. In New York sloot hij gisteravond op 1,7550 gulden (woensdag 1.7705 gulden).

De Amerikaanse munt is de laatste dagen toch al niet erg in trek. In financiële kringen verwacht men namelijk op korte termijn in de Verenigde Staten juist een verdere renteverlaging