Digibron.nl

Tuinstadidee

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 2 februari 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 17 (Onbekend)

Onder invloed van de steenkoolmijnbouw, die pas na 1900 door de Nederlandse overheid ter hand werd genomen, kwam er een forse bevolkingsgroei op gang, die duurde tot eind jaren zestig. Met de plannen voor de sluiting van de mijnen treedt dan stagnatie op.

In heimijnbduwgebied.OHtstondi! een verstedelijking die afwijkend is^van.' de gebruikelijke patronen. De ruim

Bovendien is de mijnindustrie arbeidsintensief. De mijnstreek zelf was niet in staat de nodige arbeidskrachten te leveren. Die werden van elders aangetrokken. Deze mijnwerkers werden gehuisvest in aparte woonwijken, oolcjyel mijnkoloniën genoemd. In eerste instantie werden deze koloniën zo dicht mogelijk bij de verschillende mijnen opgericht (noodzakelijkerwijs op loop- of fietsafstand). De mijndirecde moest zorg dragen voor) 4f persoonlijke huisvestjffëb-p Yan haar werknemers. Daarbij wilde men niet uitgaan