Digibron.nl

Zuid-Afrika

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 6 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Onbekend)

JOHANNESBURG — De Zuidafrikaanse dagbladindustrie heeft na dreigementen van de regering een „ethische cod'e" aanvaard. Overtredingen van de code kunnen worden beboet.

Layton Slater, voorzitter van de „Newspaper Press Union" deelde maandag mee dat de code 23 juli is aanvaard en dat de code is gebaseerd OP een ontwerp van 1962. De code is niet gepubliceerd maar een afschrift is gezonden naar premier Vorster die vorig jaar met actie had gedreigd als de pers „geen orde in eigen huis" bracht.

.Slater verwierp, veronderstellingen als zou er sprake zijn van zeU op' gelegde censuur. Het standpunt van de NPU is dat kritiek en oordeel over de pers slechts door de pers moet geschieden binnen het kader van een ethische code die voorziet in vrijheid