Digibron.nl

Middelburgse wegen hard aan onderhoud toe

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 6 maart 1991
Auteur: onze correspondent
Pagina: 6 (Binnenland/Buitenland)

MIDDELBURG - Om de achterstand in het onderhoud van de Middelburgse wegen weg te werken, is de komende tien jaar 3,8 tot 4,4 miljoen gulden nodig. Dit betekent dat er naast het normale budget 23 miljoen gulden op tafel moet komen. Vervolgens is jaarlijks 2,5 miljoen —0,7 miljoen gulden meer dan het huidige budget— nodig. Dit staat in het nieuwe wegenbeheersplan.

Uit een gisteren verschenen notitie aan de raadsleden blijkt dat voor de komende twee jaar 4,9 miljoen gulden beschikbaar is. Hiervan is 3,3 miljoen gulden bestemd voor het asfalteren van de hoofdwegen en busroutes. In het wegenbeheersplan krijgt de voortgang van het asfalteringsprogramma voorrang. Vervolgens krijgt het normale onderhoud van hoofdwegen en fietsverbindingen prioriteit. Hiervoor is 1,4 miljoen beschikbaar. Er blijft voor de andere wegen slechts 0,2 miljoen gulden over voor onderhoud en klachtenafhandeling

Ondanks deze maatregelen geven B en W toe dat de kwaliteit van de Middelburgse wegen de komende twee jaren verslechterd. Om het wegennet op peil te kunnen houden is de komende tien jaar 3,8 tot 4,4 miljoen gulden per jaar nodig.

Ondanks de voorgestelde maatregelen gaan de doorgaande wegen er nauwelijks op vooruit. Voor de overige wegen is echter veel te weinig geld. Al jaren wijzen de fracties tijdens de algemene beschouwingen op het slechte onderhoud van de Middelburgse wegen. Tot vrijmaken van geld komt men echter niet. Alleen de SGP/RPF/GPV wil posten in de begroting schrappen ten gunste van het wegennet.