Digibron.nl

Bührmann-Tetterode ziet half jaarwinst dalen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 29 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11 (Financiën en Economie)

AMSTERDAM (ANP) - Onder „veelal moeilijke marktomstandigheden" is de nettowinst van Bührmann-Tetterode (grafische en kantoorsystemen, papier en kantoorartikelen, alsmede verpakkingen) over de eerste helft van het jaar met 16 procent gedaald.

BT wilde gisteren op grond van de onzekerheid over de economische ontwikkelingen in Europa en de Verenigde Staten geen voorspelling doen over het resultaat in de rest van het jaar, maar zei erbij dat de procentuele achterstand van het eerste halfjaar niet zal worden ingehaald.

De omzet steeg 3,4 procent, van ƒ2,73 miljard tot ƒ2,83 miljard, maar als overnemingen en afstotingen buiten beschouwing worden gelaten, was er geen groei. Het bedrijfsresultaat daalde bijna 9 procent van ƒ 184,4 miljoen tot net iets minder dan ƒ 168 miljoen.

Meer concurrentie

De nettowinst kwam uit op ƒ 90,9 miljoen, tegen ƒ 108,2 miljoen over dezelfde periode van 1990. Per aandeel zakte de winst 17,3 procent van ƒ3,11 tot ƒ2,57 en verminderde de kasstroom (winst plus afschrijvingen) bijna 6 procent van ƒ 4,89 tot ƒ 4,61. Onder invloed van de Golfoorlog en zwakker worden van de economie. eerst in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en later in een aantal belangrijke landen op het Europese vasteland, was er op de markten waar BT werkzaam is, met uitzondering van die voor kartonnen verpakkingen, sprake van terughoudendheid in de vraag en toeneming van de concurrentie.

In de sector grafische en kantoorsystemen leidde het in het algemeen moeilijker economische kUmaat tot achteruitgang in de investeringsgeneigdheid van de grafische industrie. De resultaten van enkele kantoorsystemenbedrijven zijn onbevredigend door verandering in de marktomstandigheden. Per saldo noteerde deze sector een zeer beperkte omzetgroei, waarbij de voorheen zeer dikke orderportefeuille voor grafische apparatuur tot normaal formaat afnam. De rentabiUteit verminderde, maar is nog steeds zeer bevredigend.

In de sector grafisch papier en kantoorartikelen liet de economische inzinking zich gelden; de omzetten daalden en de resultaten gingen licht achteruit. Bij de verpakkingen deden zich uiteenlopende ontwikkelingen voor. Het resultaat op flexibele en beschermende verpakkingen was lager dan in de eerste helft van verleden jaar, maar de bedrijven op het gebied van papier, karton en verpakkingen hebben een uitstekend eerste halfjaar achter de rug.