Digibron.nl

Rijm en Tijd

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 9 november 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 21 (Onbekend)

Nonsens-dichters hebben we ook in onze taal in verleden en heden meer dan voldoende (gehad). Van de "Redeloze Rijmen" van Daan Zonderland tot de "Blauwbilgorgel" van Cees Buddingh, van Drs. P. tot Piet Paaltjens. In het Duits klinken zulke reutelrijmen ook prima, getuige "Reim und Zeit", een bloemlezing van Robert Gernhardt uit een kwart eeuw eigen lichte verzen. Op de vraag: "Warum schreiben Sie Gedichte?" antwoordt hij al "Das ist eine lange Geschichte" en zo rijmelt en raast hij maar door, soms kostelijk, soms zot, soms helaas profaan en spottend. Gernhardt (In 1937 te Reval, Estland, geboren) studeerde schilderkunst en germanistiek en werkt nu in Frankfort a/d Main.

Zijn bundeltje "Reim und Zeit" verscheen als nr. 8652 in Reclams Universal-BibHothek. Het boekje telt 80 blz. en kost DM 2,80 (rond 3,15 gld.). In "Een afscheid" heet het daar: "Vader,lieve vader mijn,/ wilt u mijne moeder zijn?" Er zijn heel wat Kees-Stip-achtige dierenversjes bij of zotte klank- en taai-spelletjes, zoals in "Paris ojaja" over het "Schöhdepohme" Qeu de Paume), wat dan weer rijmt op de "Plahs Wangdohme" (Place Vendóme), de kerk "Sackerköhr" en de dichter "Schang Poll Satter". Verder dronkemansverzen, 'liefdespoëzie' en andere verzen uit zijn bundels "Wörtersee", "Besternte Ernte" en andere.

Rembrandt-restauratie

Op 21 november presenteert het Rijksmuseum, samen met een grote bank, de restauratie van een zevental belangrijke schilderijen van Rembrandt (1606-1669) uit zijn latere periode. Het zijn: Titus als monnik. Zelfportret als de apostel Paulus, De Staalmeesters, Stilleven met pauwen. De anatomische les van dr. Joan Deyman, Het joodse bruidje en De verloochening van Petrus. De werkzaamheden aan "Titus" en aan het "Zelfportret" zijn al vergevorderd. Er zal een toelichting gegeven worden over de gang van zaken. Als de plannen slagen, moeten "Titus" en "Zelfportret" per 1 januari a.s. gereed zijn-. De volgende drie werken tegen 15 juli 1991 en de laatste twee op 1 december 1992. Drie van deze schilderijen gaan naar de grote Rembrandt-expositie, vanaf 12 september 1991 in Berlijn.

Miró in Breda

In De Beyerd te Breda is nog tot 25 november een ruime keuze uit de grafische werken, beelden en schilderijen van de beroemde Spaanse schilder Joan Miró (1893-1983) te zien. Ze zijn afkomstig uit de collectie van de Fundació Joan Miró in Barcelona. Miró toonde enige verwantschap met de vooroorlogse surrealisten, maar hij ijverde wel voor de vormgeving van de voorstelling en hield er ook geen theorieën over zijn stijl op na. Aanvankelijk hing hij het kubisme aan, maar na enkele jaren brak deze individualist daarmee.