Digibron.nl

EG wil concurrentie in luchtvaart vrijer

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 18 juli 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9 (Financiën en Economie)

BRUSSEL (ANP) - De EGcommissie is het gisteren eens geworden over een pakket maatregelen dat de weg moet effenen naar een vrije luchtvaartmarkt vanaf 1993. Transportcommissaris Karel van Miert zei te hopen dat de ministers onder het Nederlandse voorzitterschap de eerste knopen kunnen doorhakken om daarna onder Portugese leiding de zaak af te ronden.

Zijn opzet is dat EG-charter- en lijndienstmaatschappijen, die nu nog gebonden zijn aan nationale afspraken, vrij baan krijgen in de hele Gemeenschap. Vanaf 1996 wil de Commissie de vliegtarieven op de meeste routes vrijgeven.

Vooruitlopend op die vrije tarieven stelt Brussel voor dat het systeem van ..dubbele afkeuring", waarbij nieuwe tarieven voor passagiers- en goederenvluchten niet kunnen worden afgekeurd tenzij de twee betrokken landen tegen zijn, ruimer wordt toegepast.

Om te voorkomen dat lidstaten van dat systeem misbruik maken, zijn Voorwaarden opgesteld en ook de omstandigheden vastgelegd waaronder afgeweken mag worden van het systeem. Die omstandigheden gelden bij gebrek aan echte concurrentie, als slechts drie maatschappijen een dienst onderhouden en als een route een verplichte openbare dienstverlening vertegenwoordigt.

Een derde verzachtende omstandigheid geldt als een bepaalde route door slechts één maatschappij wordt bediend of door twee met elkaar samenwerkende maatschappijen. De mogelijkheid om bij de Commissie in beroep te gaan, zoals nu, wanneer een tarief 5 procent boven het referentietarief uitgaat, wordt verder beperkt.

De bestaande regels voor verdeling van passagiers en vracht moeten ooit verdwijnen. Luchtvaartmaatschappijen moeten straks overal in de Gemeenschap hun gang kunnen gaan. De KLM mag dan passagiers vervoeren tussen Rome en Athene en ook binnenlandse vluchten in een ander land uitvoeren, bij voorbeeld tussen Parijs en Nice (de zogeheten vijfde vrijheid en cabotage). De Belgische