Digibron.nl

Cactus

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 19 juli 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 18 (Onbekend)

Onze dochter kreeg verkering. We zien hém nu geregeld, maar nooit zijn ou' ders. Moeten die nu naar ons, of wij naar hen toe komen? Op het antwoord op de vraag over de lidcaaus die zijn knoppen laat vallen, heb ik een aanvulling. Zo gauw de lidcactus knopjes krijgt, mag hij niet meer verdraaid worden. De knoppen zijn zo teer, dat ze, wanneer ze zich naar een andere kant moeten richten, afvallen. Antwoord: Dat is juist! Wij hebben het in ons antwoord niet vermeld. Dit is echter algemeen bekend. Toch geven wij uw aanvulling door. Misschien zijn er lidcactusbezitters die nu verzuchten: „Had ik dat maar geweten!" zomer met beter voedsel dan zij later in het jaar kunnen vinden. Ook de hoeveelheden verschillen, zodat de smaak van deze ongewervelde dieren naar gelang het seizoen verandert. Daarnaast is er in lente en zomer een ruim aanbod van allerlei insektenlarven, rupsen, enzovoorts. Verder is het u waarschijnlijk wel bekend dat kippen graag naar pieren en dergelijke diertjes graven. Wanneer dat gekrab en gegraaf in de grond in het najaar niet veel meer oplevert, zullen die hoenders er geleidelijk mee ophouden. Daar komt nog bij, dat de wormen en veel larven dichter aan de oppervlakte en ook boven de grond komen als het weer warmer wordt, terwijl zij diep onder de aarde duiken als de koude invalt. Er zijn volgens de deskundigen waarschijnlijk nog méér factoren die het eetgedrag van het pluimvee zullen beïnvloeden. Aangezien er echter (nog) geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar dit specifieke onderwerp, kunnen wij slechts de hier genoemde, wel aan zekerheid grenzende vermoedens uitspreken, zonder volledig te kunnen zijn. Maar dit onderwerp interesseert u: wat let u er een gedegen studie aan te wijden? Door Rob Roy Wat nou als Lubbers er ineens tussentijds tussenuit knijpt? Neemt CDAfractievoorzitter Brinkman de leidsels dan in handen? Of komt Kok op de bok? Het zijn intrigerende vragen, waar politiek Den Haag de komkommertijd mee doodt nu premier Lubbers opnieuw is getipt als opvolger van de Fransman Delors als voorzitter van de Europese Commissie. Het zou wel een vreemde gewaarwording zijn. Lubbers de derde te zien verpoppen tot Brinkman de eerste.