Digibron.nl

Twee storingen in 1989 in Nederlandse kerncentrales

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 17 augustus 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

DEN HAAG -7 In de^wee Nederlandse kerncentrales in Borssele en Dodewaard hebben zich vorig jaar twee storingen voorgedaan, zonder overigens gevaar op te leveren voor de nucleaire veiligheid.

In Borssele werden op 6 november de hoofdkoelpompen uitgeschakeld door kortsluiting. De reactor schakelde onmiddellijk af. Op 5 juli lekte door een kapotte pakking reactorwater weg, waarop de centrale uit bedrijf werd genomen.

Dat staat in een rapport over het functioneren van de Nederlandse kerncentrales dat door minister De Vries van sociale zaken gisteren naar de Kamer is gezonden. Behalve deze twee storingen op schaal 1 van de zeven schalen tellende internationale schaal die de ernst van ongevallefi aangeeft, deden zich nog dertig' (24 in Borssele en 6 in Dodewaard) storingen voor op niveau nul, waarbij geen nucleair veiligheidsbelang in het geding was.

Bij voorvallen op de hoogste schaal (7) is er sprake van een grote lozing met verstrekkende gevolgen voor hejt milieu en de gezondheid, waarbij gedacht moet worden aan rampen als die van Tsjernobil. De Nederlandse storingen vormden geen aanleiding voor het treffen van bijzondere veiligheidsmaatregelen. Ze hadden geen nadelige gevolgen voor de omgeving, aangezien ze alle onder niveau 3 (ernstig incident) vielen.

Het aantal meldingen uit Borssele hangt samen met een verbeterde veiligheidscultuur door de invoering van een storingswerkgroep en een kwaliteitszorgsysteem.