Digibron.nl

Drastische verhoging van belastingen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 2 juli 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Buitenland)

LISSABON — De Portugese regering heeft donderdag na een kabinetszitting die de hele nacht had geduurd, gezegd dat er maatregelen gaan komen die een tegenwicht moeten vormen voor het alom te veel geld uitgeven.

Er moet drastisch en hoognodig worden bezuinigd, zo zullen de belastingen voor de-burgerij en het bedrijfsleven naar boven gaan en ontduikers zullen streng worden gestraft, met inbegrip van gevangenisstraf. Portugal, aldus werd gezegd kan niet doorgaan op zijn reserves te leven en meer op te maken dan het produceert.

Zorgelijk

Het heeft de laatste maanden al leningen tot een totaal van een miljard dollar gekregen van de landen van West-Europa en van de VS maar de economie in Portugal is zwak gebleven. Ongeveer 20 percent der beroepsbevolking is werkloos, de inflatie bedraagt thans 50 percent per jaar en in 1975 bedroeg het tekort op de handelsbalans ongeveer 1,5 miljard dollar.

Het land geeft thans per dag ongeveer 2,5 miljoen meer dollar uit dan het opbrengt, aldus de verklaring. Tot de beperkende maatregelen die worden genomen behoren vermoedelijk een verhoging der benzineprijzen en een rijverbod op de weekeinden. Het ministerie van financiën ging thans na hoe kan worden bezuinigd op televisiekosten, de openbare verlichting enzovoorts.