Digibron.nl

ZWOLLE

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 8 oktober 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

gewerkt aan de tv-uitzending waarin de misstanden in de Dreef aan de kaak werden gesteld. Rechts advocaat R. Amelink met een krat vol dossiers. Foto ANP namens de Dr. Wouter Lourens Slot Stichting dat de op non-actief gestelde werknemers hun arbeidsongeschiktheidsperiode hebben gebruikt voor de voorbereiding van de tv-uitzending. Hij omschreef dit als „eigenbelang bij de publiciteitsstunt via de televisie".

Zoals bekend is er een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van de zes personeelsleden bij de kantonrechter in Zwolle ingediend. Dat wordt op 25 oktober behandeld. Vonnis op 14 oktober. denken eraan particuliere bureaus te gaan inhuren om de gigantische achterstand weg te werken. Rotterdam heeft de voorbereiding van de vergunningen ondergebracht bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).