Digibron.nl

PENNESTREEK

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 1 september 1990
Auteur: H. H. J. van As
Pagina: 23 (Onbekend)

vermaard. Verder dan een straatnaam in Den Haag en elders reikt zijn faam niet. Daar heeft Museum (voormalig woonhuis en atelier) Het Rubenshuis aan de (Lange) Wapper te Antwerpen iets aan gedaan. Dat museum aam de Meir (aan een straat die voorheen naar Rubens was vernoemd) heeft een, op 2 septembpr aflopende, tentoonsteling over de uit Munster afkomstige Jan Boeckhorst, die zijn tijdgenoten Lange Jan noemden. Hij sloot zich in Antwerpen aan bij de rijke traditie van de Antwerpse schildersschool. Maar zo'n roem als Rubens, Van Dijck en Jordaens genoten, bereikte hij niet.

Toch was zijn betere werk zo slecht nog niet, maar dat werd vaak ten onrechte aan meester Rubens toegeschreven. Boeckhorst werkte nauw samen met Rubens en Van Dijck en bekwaamde zich als historieschilder en portrettist. Zijn picturale stijl doet ook sterk aan die van de twee grootmeesters denken. Na vijftien jaar onderzoek achtte men in Antwerpen de tijd gekomen om nu een klein eerbewijs aan Boeckhorst te brengen. Dat gebeurt mede in het kader van het 350e sterfjaar van Rubens, die in zijn huis nu geen afzonderlijke herdenkingsexpositie heeft.

Hét Rubenshuis is een fraai gerestaureerd museum, maar kennelijk heeft de commercie hier nu hard toegeslagen. Via een open poort in het gebouw had men voorheen namelijk altijd gratis toegang tot de prachtige museumtuin. Die is nu door een glazen gang afgesloten en wandelen en uitrusten in die hof kan alleen nog als men.een kaartje koopt voor het museum en -kunstliefhebber of niet— eerst door de zalen met schilderijen loopt. Dat is geen verbetering.

Nieuw Museum Delporte

Delporte komt uit Wallonië, maar kreeg dit jaar een museum en expositie nabij Brugge; in het VlaamSchilderij (detail) van Rubens' medewerker Jan Boeckhorst op de nu aflopende expositie van zo'n vijftig werken in het Rubenshuis te Antwerpen. se mini-stadje Damme, waar het hart klopte van Tijl Uilenspiegel en waar Jacob van Maerlant, de vader van de "Dietsche" dichtkunst, een grafmonument kreeg in de grote (deels geruïneerde) kerk. Delporte is beeldhouwer, schilder en tekenaar en, naar wij met eigen oren waarnamen, ook componist en zanger. Charles Delporte is wereldwijd beroemd, maar bij ons toch niet, hoewel hij in Nederland heeft geëxposeerd. Maar ook in Latijns Amerika, Spanje, Engeland en Italië. Hij kreeg in Damme een schooltje met binnenplaats als museum, maar tot 16 september is een grote overzichtsexpositie van recent werk te zien in de Hallezalen van het gotische raadhuis.

Delporte schonk Damme al in 1984 een tiental kunstwerken —nu in de molen van Hoeke te bekijken— en heeft in Wallonië al een Delportemuseum in Thy-le-Chateau. Maar hij houdt erg van Damme. Hij werd geboren in Marcinelle, in de mijnstreek, maar woont nu meestal in Knokke-het Zoute en geniet vooral van de Zwinstreek, het polderland en de zeewind.

Loflied op Damme

Hij bood Damme recent liefst dertig kunstwerken (beelden en een mozaïek) aan, waar het stadsbestuur niet direct raad mee wist. Ten leste vond men plaats in een oud schooltje in de Burgstraat. Dat sprak de oudonderwijzer Delporte aan. Scheutig was Damme niet; het geschenk kostte geen frank maar het stadje verfde alleen de gevel en een lokaal. Delporte heeft toen zelf met vrienden de "koer" (als buitenmuseumpje voor z'n beelden) opgeknapt. Twee andere klassen worden door Damme nog voor jong en oud ingericht als gemeenschapslokalen .

Op de expositie in de Hallezalen treffen we Delporte aan, uitleggend en vooral ook achter de piano zingend. Want als geestverwant van zanger Jacques Brei en diens "Vlakke land" heeft hij ook een plaatje uitgebracht, "Elegie pour Damme", waarin hij zijn liefde voor dit stadje en landschap tot uitdrukking brengt. In zijn kunst wil hij christelijke inspiratie tot uitdrukking laten komen. Hij gebruikt allerlei materialen: brons, aluminium, ook nieuw zilver en polyester. Hij is vooral portrettist: van gekwelde figuren tot rank vrouwelijk schoon, met titels als Het geheim. Het paar, Voorbestemd, De vergeving. Soms is hij bezig als "magiër van de Schepping", die de Schepper wil eren. Zijn kunst werd gekocht door musea en kathedralen, door universiteiten en stadsbesturen.

Men moet zijn sierlijke, vaak S-vormige, plastieken -sommige metershoog, zoals zijn "Blik van doorzicht", andere klein en niet opdringerig- en tekeningen nog gaan zien. Het kost niets en Damme is een bezoek zeer waard. U kunt er vanuit Brugge heen met een heuse, op kleine schaal nagebouwde, Mississippiraderboot. Het Tijl Uilenspiegel Museum, in Huyze De Sterre aan de Markt, is nu gesloten; van dat pandin-restauratie stond zojuist bijna alleen de voorgevel overeind. Muziek voor Jan en alleman.