Digibron.nl

VN-politiemacht in Irak nog niet mogelijk

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 3 mei 1991
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 5 (Binnenland)

DEN HAAG — De Verenigde Naties zijn voorlopig niet in staat de Koerden in Irak voldoende politiebescherming te bieden. De bewaking van de vluchtelingenkampen is nu in handen van Amerikaanse en Europese militairen, onder wie ook Nederlanders. Het ziet er niet naar uit dat deze situatie op korte termijn zal veranderen.

Minister Van den Broek van buitenlandse zaken heeft dit gisteren gezegd tijdens een mondeling overleg met de Kamer. De Kamer is best tevreden over de inzet van Nederlandse militairen om de Koerden te helpen. Het zou alleen wenselijk zijn als de zwaarbewapende militairen konden worden vervangen door lichtbewapende politiemensen onder verantwoordelijkheid van de VN.

De Kamer hanteert twee argumenten om deze wens te realiseren. In de eerste plaats worden bij de vorming van zo'n internationale politiemacht de kosten omgeslagen over meer landen. Het wordt voor ons land dan goedkoper om de Koerden te beschermen. Het tweede argument is van politieke aard. De aanwezigheid van buitenlandse militairen in Irak zou aanleiding kunnen geven voor een gewapend treffen met het Iraakse leger. Inmenging

Volgens minister Van den Broek is het niet zo eenvoudig de militairen te vervangen door politiemensen. In de huidige situatie is er feitelijk sprake van een buitenlandse inmenging in Iraakse aangelegenheden. Voor dit gebeuren is geen toestemming van de Iraakse autoriteiten nodig. Maar voordat een VN-politiemacht kan worden geïnstalleerd moet overleg worden gevoerd met de Iraakse regering. Van den Broek is niet hoopvol over de resultaten van dergelijk overleg.

Daarbij komt dat meer politiemensen nodig zijn om de Koerden hetzelfde veilige gevoel te geven waarvoor nu de militairen zorgen. Aanvankelijk was de coördinatie gebrekkig. Nu lijkt de hulpverlening redelijk op gang te komen. Bij het ministerie van defensie komen wel dagelijks tegenstrijdige berichten binnen. De hulpverleners ondervinden veel hinder van Turkse militairen, die steekpenningen vragen voordat een konvooi de reis mag voortzetten.

De Kamer is niet zo tevreden over de bekostiging van de hulp aan de Koerden. De hulpverlening kost het Rijk 85 miljoen gulden. Daarvan komt 75 procent voor rekening van het ministerie van defensie. De fracties van CDA en VVD vinden dat dit departement teveel betaalt. Zij hadden liever een andere verdeling gezien, waarbij de begroting van Ontwikkelingssamenwerking zwaarder wordt belast.

Explosieven

De veiligheidszone, waar bijna duizend Nederlandse militairen zijn ingezet, ondergaat een uitbreiding van zestig kilometer in oostelijke richting. Het kabinet heeft besloten twee teams van de Explosieven Opruimings Dienst naar het gebied te sturen. De in Irak gestationeerde militairen treffen overal mijnen en andere explosieven aan.