Digibron.nl

SGP-vragen over sexbeurs in Ahoy-gebouw

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 2 september 1976
Auteur: onze streekredactie
Pagina: 4 (Regionaal)

ROTTERDAM — Naar aanleiding van de sexualiteitsbeurs, die van 3 t/m 9 september in de Ahoy-hal te Rotterdam wordt gehouden, heeft het SGPjgemeenteraadslid A. D. den Braber de volgende vragen aan het college van b en w gesteld: • Acht u het begrip menselijke relatie, nog meer de Intieme persoonlijke relatie onderwerp voor een beurs? • Bent u niet met mij van mening, dat door openbaarheid van alle mogelijke menselijke intieme relaties deze mens wordt ontluisterd en hem of haar doet ondergaan in een naamloze, kleurloze en smaakloze massa? • Acht u het juist, dat diverse afwijkende vormen van menselijke relaties, zoals in het bedoelde artikel omschreven (in het Rotterdamsch Nieuwsblad, red.) in het middelpunt der belangstelling komen te staan, waarbij mogelijk niets anders dan het sensationele de boventoon zal voeren? • Acht u het juist, dat ook een plaats is ingeruimd inzake inlichtingen over abortus provocatus, een handeling die nog steeds verboden is? • Acht u het juist, dat een leeftijdsgrens niet wordt gesteld? • Door het openstellen van de beurs op zondag wordt helaas aan de door een deel van de bevolking voorgestane zondagsrust voorbijgegaan, zo constateert de heer Den Braber tenslotte.

Na de opening van het nieuwe stadhuis in Zevenhoven, krijgt de prinses door 3 kinderen, een paar klompen aangeboden.