Digibron.nl

Juli bijzonder goede spaarmaand

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 8 augustus 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7 (Financiën en Economie)

AMSTERDAM — De maand juli is een goede spaarmaand geweest. In nagenoeg het gehele land wisten de spaarbanken, ondanks de vakanties, hun resultaten ten opzichte van juli 1976 te verbeteren, hetgeen hun zelf vaak verbaasde.

De RPS zag een ware explosie met een stijging van het spaaroverschot van ƒ 23 min. tot ƒ 81 min. De Spaarbank Rotterdam zag het overschot toenemen van ƒ 5,5 min. tot ƒ 6,7 min., de Spaarbank voor de Stad Amsterdam had een overschot van/ 11,5 min. tegenover een ontsparing van ƒ O, min. in juli 1976, terwijl de Nutsspaarbank West Nederland in Haarlem tegenover een ontsparing van ƒ 2,7 min. vorig jaar nu een positief saldo boekte van ƒ 2,4 min.

De Bondsspaarbank Noord-Nederland in Groningen had een surplus van ruim ƒ 3 min. tegen een ontsparing van ƒ 244.000 in dezelfde maand van het vorige jaar. De Bondsspaarbank Centraal Nederland in Kampen zag het overschot toenemen van ƒ 0,6 min. tot ƒ 2,1 min. en de Spaarbank Limburg van ƒ 0,6 min. tot ƒ 3,1 min. Bij de Bondsspaarbank voor Midden en Oost-Nederland in Amersfoort hield men ƒ 0,2 min. over (ontsparing vorig jaar juli ƒ 8,9 min.).

De Bondsspaarbank Dordrecht-Breda-Eindhoven viel uit de toon met een van ƒ 2,3 min. tot ƒ 4,7 min, toegenomen ontsparing in juli. Dit is echter altijd het geval in juli, zegt de bank.