Digibron.nl

Giro 777 voor Bangla Desj

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 13 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Onbekend)

Het Nederlandse Rode Kruts heeft maandag giro 777 opengesteld voor hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingsramp in Bangla Desj en India. Op de Nederlandse bevolking wordt een beroep gedaan giften te storten zodat op zo uitgebreid mogelijke schaal hulp kan worden geboden.

Inmiddels heeft het Nederlandse Rode Kruis ƒ 40.000 overgemaakt aan het Rode Kruis vap Bangla Desj dat reeds in 110 centra hulpposten heeft ingericht. Specialisten van de liga van Rode Kruisverenigingen te Geneve zijn al ter assistentie aanwezig. Dinsdag vertrekt het MS Bengalen uit Rotterdam naar Chittagong in Bangla Desj met 15.000 blikken voedsel van het Nederlandse Rode Kruis. Donderdag wordt een ICLMKLM-toestel een eerste zending van 3.000 dekens voor slachtoffers in Bangla Desj, India en Nepal meegegeven.