Digibron.nl

Russische christenen doen dringend beroep op paus en bisschoppen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 16 juli 1979
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Kerk en onderwijs)

LONDEN — Russische christenen hebben een dringend beroep gedaan op paus en bisschoppen van de R.K. Kerk in de vrije wereld om hen te helpen uit de Sovjet-Unie te emigreren. Zij betreuren daarin de scheidingen binnen de ene kerk, omdat deze de Sovjet autoriteiten in staat stellen de kerken in de Sovjet-Unie machteloos te maken.

De brief aan de R.K. kerkleiding telt 1200 woorden en is ondertekend door 52 bisschoppen van de Pinksterbeweging in de Sovjet-Unie als representanten van 20.000 gelovigen, die weg willen uit de Sovjet-Republieken, Oekraïne, Georgië, Moldavië en Kabardino-Balkaskya. Een kopie van de brief, die gedateerd is op 25 mei 1979, is ontvangen door het Keston College in Londen, dat de inhoud wereldkundig heeft gemaakt.
Keston College constateert uit deze brief, dat onder de Russische protestantse Pinksterbeweging oftewel Pentecostals en Baptisten een ongekend grote oecumenische bewustwording is gegroeid. Uitdrukkelijk erkennen deze Russische christen de paus en de bisschoppen (de brief spreekt van kardinalen) als de erfgenamen van de apostolische successie. Zij verklaren de dwaling van het schisma te betreuren. In een oecumenische actie constateren deze christenen, dat de scheiding binnen de kerken door de Sovjet autoriteiten is gebruikt om de kerken machteloos te maken.


Voorspreker
De briefschrijvers verklaren in de nieuwe paus hun vanzelfsprekende voorspreker te zien, omdat deze ,,uit persoonlijke ervaring weet wat Sovjet macht is en wat voor kwellingen deze over het christendom heeft gebracht".
Zij klagen dat de kerkelijke leiders in de Sovjet-Unie Christus hebben verraden doordat zij het valse beeld van de Sovjet autoriteiten over godsdienstvrijheid in het land in het buitenland verspreiden. ,,Hun verraderlijke rapporten hebben de dood van duizenden van de beste christenen veroorzaakt achter de dikke muren van de Goelag".
De briefschrijvers verklaren, dat de beperkende wetgeving in de Sovjet-Unie bijna onmogelijk maakt om als gewetensvol christen te leven. Zij delen mee dat op deze grond zij vorig jaar augustus hebben besloten hun staatsburgerschap op te zeggen en aanvragen voor emigratie hebben ingediend.
Aan het slot van hun brief doen zij een dringend beroep op paus en bisschoppen om hen daarbij te helpen. Hiermede zouden zij een grote bijdrage leveren aan het herstel van de christelijke eenheid.