Digibron.nl

Goede EEGtarweoogst

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 14 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Onbekend)

LUXEMBURG — Het bureau voor dte statistiek van de EEG heeft dinsdag meegedeeld dat de negen landen der gemeenschap verwachten dat de tarweoogst van dit jaar recordhoogte zal bereiken. Verleden jaar bedroeg de oogst 41,4 miljoen ton. Dit jaar was de aanplant met 3 percent verhoogd. Wat mals betreft, hiervan was de aanplant eveneens met 3 percent uitgebreid maar de oogst zal zeer afhankelijk zijn van het weer.

Ofschoon die aan gerst, haver en rogge dit jaar vermoedelijk lager zal zijn dan de vorige, wordt toch verwacht dat de totale graanoogst hoger zal zijn dan die van verleden jaar, toen 106 miljoen ton werd binnengehaald.

Het bestuurskantoor op St. Maarten werd tot de grond toe aigebrand door oproermakers. Alle documenten van dit bovenwindse eiland zijn verbrand, en het zal jaren duren om weer orde op zaken te stellen.