Digibron.nl

Rare jongens, die socialisten

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 29 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Buitenland)

CARNAC (DPA) - Opnieuw moet zich een heel dorp in Gallië teweerstellen tegen het centraal gezag, dit keer zonder toverdrank en met slechts de wapenen der democratie. De Romeinen zijn verdwenen en al weer enige tijd opgevolgd door de Franse socialisten die, aangevoerd door cultuurminister Jack Lang, iets nieuws hebben bedacht om Bretagne, thuisland van Asterix en Obelix, te plagen.

Doelwit zijn de menhirs in de heuvels van het dorpje Carnac, die in keurige rijtjes van oost naar west over een lengte van zeven kilometer lang de loop van de zon volgen. Het is de grootste menhir-verzameling in de hele wereld. Kassa!, moet de centurion van keizer Mitterrand gedacht hebben.

Volgens de legende zijn de menhirs Romeinen die verstarden tot steen toen zij ingeklemd raakten tussen de Atlantische Oceaan en Gallische krijgers. Amerikaanse soldaten dachten in WO II op een anti-tanklinie van de Duitsers gestoten te zijn toen zij de menhirs in het oog kregen.

Toeristische route

De bevolking van Bretagne, sterk religieus en verslaafd aan patroonheiligen en talloze wonderdoeners, hebben ook de menhirs liefdevol in het rooms-katholicisme opgenomen. Alleen de wind en de tand des tijds toonden geen eerbied, zodat enkele menhirs de afgelopen jaren door replica's zijn vervangen.

Deze lente kon je nog gewoon vrij rondlopen bij Carnac en onder de indruk komen van de metershoge brokken graniet. Maar van de zomer was het afgelopen. De Franse monumentenbescherming sloeg toe: eerst werd er dwars door de rijen menhirs een speciale toeristische route aangelegd, vervolgens werd er een metershoog, kilometerslang hek om de menhirs heen gezet.

En in plaats van Romeinse legioensoldaten patrouilleren er nu Franse gendarmes die moeten voorkomen dat de bevolking van Carnac zich zijn cultuurbezit weer toeeigent. Het ging er soms haast met bovenmenselijke kracht aan toe aan het begin van de verontwaardiging, die gestalte kreeg in "SOS-Menhirs"-actiegroepen: de eerste stukken hek werden met blote handen uit de betonnen funderingen getrokken.

Menhir-liefhebbers moeten voortaan 40 Franse francs toegang betalen, om ze alleen maar te kunnen- zien: hoogtevrees of niet, je moet een vier meter hoog en 35 meter breed platform op om de menhirs te mogen bekijken.

Het project heet, hoe kan het anders, "Carnac-2000". Er zullen in de buurt nog ettelijke straten omgelegd worden om elke gratis glimp op de menhirs te voorkomen en iedereen als schapen op te vangen in een reusachtig ontvangstcentrum.

Het ministerie van cultuur heeft uiteraard de beste bedoelingen. De één miljoen toeristen trappen de grond aan de voet van de menhirs weg om hun kinderen bovenop een menhir te kieken, luidde de officiële verklaring. Voordat de menhirs omvallen en breken, plegen wij preventie!

De nazaten van Obelix geloven er niets van. Het grootscheepse bouwproject moet volgens hen alleen maar geld in het laatje van Lutetia (Parijs) brengen. De SOS-Menhirs-comités blijven demonstreren, waarschijnlijk totdat Jack Lang in het nachtelijk donker gekneveld tegen een boom naar een vals gezongen overwinningslied van de Bretonse bard Alain Barrière zal moeten luisteren, die Jack Langs laatste vinding op het gebied van commerciële cultuur heeft betiteld als „het confisqueren van een goed van de hele mensheid".