Digibron.nl

Reorganisatie slokt deel winst HCS op

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 10 april 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Financiën en Economie)

DEN BOSCH (ANP) - Het automatiseringsbedrijf HCS Technology heeft vorig jaar slechts ƒ 15,7 miljoen aan winst geboekt, circa ƒ40 miljoen minder dan eerder werd verwacht, zo heeft het Bossche bedrijf gisteren bekendgemaakt.

Medio december ging HCS nog uit van een winststijging over 1990 met 22 procent. In 1989 behaalde HCS een nettowinst van ƒ 45,1 miljoen. De winstdaüng houdt verband met herstructurerings- en reorganisatiekosten van ƒ41,3 miljoen, die HCS ten laste van de resultaten van 1990 heeft gebracht. Het gaat om ƒ 15,9 miljoen aan herstructureringskosten en ƒ 25,4 miljoen aan reorganisatielasten, „mede terzake van in het verleden overgenomen bovenmatige verplichtingen", meldt HCS.

„Het betreft de overneming van een aantal bedrijven in de laatste jaren en een aantal verplichtingen, die grote lasten voor de toekomst met zich brachten", aldus J. J. G. M. Sanders, bestuurslid van HCS. Om welke acquisities het precies gaat, wil Sanders niet kwijt. Over de contracten zei hij dat het overeenkomsten betrof die langdurig negatief resultaat laten zien, onder meer op het terrein van facility-management (management van rekencentra). „Die lasten zijn nu eens en voor altijd verrekend", aldus Sanders.

Ook brengt HCS met ingang van het boekjaar 1990 stelselmatig de software-ontwikkelingskosten direct ten laste van de resultatenrekening. Dat scheelt voor 1990 ƒ 10 miljoen op de winst. Het bedrijfsresultaat voor herstructureringskosten maar minus de software-ontwikkelingskosten kwam vorig jaar uit op ƒ 38,6 miljoen tegen ƒ 60,6 miljoen in 1989. Rekening houdend met de herstructureringskosten kwam het bedrijfsresultaat dus nog eens ƒ 15,9 miljoen lager uit op ƒ 22,7 miljoen.

Licht herstel

De financiële lasten ten bedrage van ƒ 27,6 miljoen vielen vorig jaar bijna ƒ 20 miljoen hoger uit, door consolidatie van HCS Infotec (ƒ 7,5 miljoen), de nettolasten (ƒ 4,5 miljoen) van de deelneming (meerderheid) in Savin, de Amerikaanse distributeur van kopieer- en faxapparatuur, en door de gestegen overige rentelasten (ƒ 7 miljoen).