Digibron.nl

Gesprek met Botha stelt kerken teleur

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 20 augustus 1985
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Buitenland)

PRETORIA — De vertegenwoordigers van de belangrijk;te christelijke kerken in Zuid-Afrika, die gisteren een onderhoud hebben gehad met de Zuidafrikaanse president Pieter Botha hebben zich na afloop unaniem teleurgesteld getoond over de resultaten van het gesprek.

   De Anglicaanse aartsbisschop van Kaapstad en leider van de delegatie, Philip Russel, zei dat de president op geen van de door de kerkelijke leiders naar voren gebrachte punten was ingegaan.
  Tijdens de ontmoeting werd Botha opgeroepen drastische stappen gericht op het afschaffen van de apartheidspolitiek te nemen. „Alleen indien het volk een duidelijke en betekenisvolle ontwikkeling ziet, weg van de apartheid en in de richting van deling van de macht, kan er een einde van de onlusten in Zuid-Afrika worden verwacht", zo verklaarden de vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen tegenover de president, die werd bijgestaan door vijf ministers. Het gesprek op het kantoor van Botha kwam tot stand op initiatief van de kerken. 

Werkelijkheid De kerkelijke delegatie bestond uit vier zwarten, vier blanken en een kleurling. Denis Hurley, de rooms-katholieke aartsbisschop van Durban, zei na afloop „niets van betekenis" te hebben meegebracht. „De twee percepties van de Zuidafrikaanse gemeenschap zijn zo verschillend dat we nauwelijks gecommuniceerd hebben", aldus Hurley.
  Peter Storey, het hoofd van de methodistische kerk, vroeg zich af of de president de hem gebrachte boodschap wel had begrepen. In een later uitgegeven verklaring werd gezegd dat de Zuidafrikaanse president geheel buiten de werkelijkheid in zijn land lijkt te staan. 

Symbolen 
  De kerkelijke leiders hebben onder meer aangedrongen op de onmiddellijke afschaffing van „de meest gehate symbolen van de apartheid - pasjeswetten, onderwijssysteem voor zwarten en gedwongen verhuizingen - alsmede de controle op de vestiging van zwarten". 
  Ook dient er volgens de kerken een nationale vergadering met vertegenwoordigers van alle groeperingen in het leven te worden geroepen, die zich moet beraden over de grondwet van het toekomstige Zuid-Afrika. Tot deze vergadering moeten ook de zwarten die gevangen zitten en zij die in ballingschap leven worden toegelaten.
  Voorts drong de kerkelijke delegatie aan op de opheffing van de noodtoestand en de terugtrekking van de troepen uit de zwarte woonsteden.
  Botha herhaalde zijn belofte dat de noodtoestand zal worden opgeheven als het geweld, dat tijdens de afgelopen 19 maanden aan meer dan 620 mensen het leven heeft gekost, afneemt. De bisschoppen en andere geestelijken beklemtoonden dat zij als christenen en „niet als politici" een beroep op de president deden. 

„Met spoed" 
  De Verenigde Staten hebben gisteren kritiek uitgeoefend op de zwarte Zuidafrikaanse bisschop Desmond Tutu wegens zijn weigering deel te nemen aan het onderhoud dat kerkelijke leiders hadden met president Pieter Botha. Washington roept de zwarte gemeenschap en de regering van Zuid-Afrika op „met spoed" onderhandelingen te beginnen gericht op beëindiging van de apartheid.
  „Wij roepen de Zuidafrikaanse leiders op meteen te handelen. Als een van de partijen weigert te onderhandelen of de ander te ontmoeten, zal dat slechts het vooruitzicht op wederzijds begrip in Zuid-Afrika verslechteren", zo verklaarde de woordvoerder van het Witte Huis, Larry Speakes, op het vakantieadres van Reagan in het Californische Santa Barbara. Eerder had het ministerie van buitenlandse zaken een soortgelijke verklaring uitgegeven.