Digibron.nl

Bij reorganisatie GAK verdwijnen 6500 banen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 21 december 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

AMSTERDAM (ANP) - De 17.000 personeelsleden van het GAK staat een ingrijpende reorganisatie te wacliten. De ondernemingsraad van het GAK heeft donderdag begrepen dat vermoedelijk het bureau Horringa en de Koning de „tussenstap" bij de integratie van het personeel van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) met dat van het GAK zal voorzien van een ingrijpend reorganisatie-advies.

Gedwongen ontslagen zijn daarbij in ieder geval voor de GMD tot 1995 uitgesloten. Die garantie staat echter op losse schroeven indien andere maatregelen, die de regering naast de integratie van GAK en GMD in petto heeft, doorgaan. Op een persbijeenkomst, gisteren in Amsterdam, noemde de voorzitter van de hoofddirectie van het GAK, dr. E. P. de Jong. als ontbindende, voorwaarde voor de ontslaggarantie de plannen om werkgevers de eerste zes ziekteweken uit eigen zak te laten betalen. In dat geval kunnen de werkgevers de controle van de bedrijfsgezondheidsdienst in eigen beheer laten verrichten.

Verder kan er werkgelegenheid verloren gaan door de voorstellen van de commissie-Stevens om de inning van de premies werknemersverzekeringen (ww, wao) aan de belastingdienst toe te schuiven. Ook kunnen banen verdwijnen door het voorstel van staatssecretaris Ter Veld om aawvoorzieningen (als leefvoorzieningen voor gehandicapten) van bedrijfsverenigingen naar gemeenten en de awbz te laten verhuizen.

Het aantal van 6500 arbeidsplaatsen die verloren gaan noemde de GAK-topman „een maximum". Hij gaat er daarbij van uit dat de 270 miljoen gulden die uiteindelijk in de uitvoering van de sociale zekerheid moet worden bezuinigd, volgens de Tussenbalans, kan worden opgebracht. Bovendien komt voor de intensievere controle en begeleiding van zieke werknemers meer geld beschikbaar dan thans.

Budget

Het GAK benadrukte gisteren dat het budget een zaak is van de uitvoeringsorganisaties zelf. Door de politiek opgelegde bezuinigingen moeten een wettelijke basis hebben en die ontbreekt thans, veronderstelt De Jong. De wil om efficiënter te werken is er, maar als de politiek verlangt dat er al na zes weken een intensieve begeleiding van zieke werknemers plaatsvindt, dan hangt daar volgens hem een prijskaartje aan.

De prijs betaalt zichzelf in veelvoud terug, als het ziekteverzuim met 1 tot 2 procent wordt teruggedrongen en daarmee de wao-instroom met 10 procent wordt vermindert, opperde het GAK. Een bedrijfsgerichte aanpak van ziekteverzuim zou dat resultaat moeten kunnen opleveren, leert de ervaring.

Geïntegreerde gevalsbehandeling moet al in de herfst van 1992 van de grond komen. Op 1 maart 1992 dient het GMD-personeel (voornamelijk keuringsartsen en arbeidsdeskundigen) over te gaan naar de GAK-kantoren.

Op termijn zullen ook de resterende zelfstandige' bedrijfsverenigingen (onder meer Detam) intensiever betrokken moeten worden bij de nieuwe aanpak. De GAK-artsen en de GMD-keuringsartsen zullen al in een vroeg stadium de patiënt weer proberen aan te sporen het werk te hervatten. In studie is de mogelijkheid om GMD-medewerkers te gedetacheren bij de zelfstandige bedrijfsverenigingen. Denkbaar zijn ook speciale teams die vanuit het GAK bij die bedrijfsverenigingen opereren.