Digibron.nl

Twisten

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 13 juli 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Kerkelijk Leven)

„En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen". 2 Corinthe 12:7

Doch er zijn velen, die met God twisten in de oven van verdrukking. Waar zij ootmoedig behoorden te zijn, daar roepen zij uit: O toon mij, waarom Gij met mij twist! Eens christens ootmoed onder het kruis komt openbaar in deze drie dingen:

a. In een geduldige onderwerping onder het kruis, en in een ootmoedige gestalte in duistere bedelingen. Hij steekt zijn mond in het stof en zegt: Zwijg Gode, mijn ziel.

b. Eens christens ootmoed onder het kruis komt openbaar in zijn zelfverfoeiing vanwege zijn gruwelen. Zodat wanneer Christus op hem fronst, fronst de christen op zichzelf.

c. Ootmoed onder het kruis komt hierin openbaar, dat een christen de bemoedigingen, die hem in duistere wegen worden gegeven, niet afwijst. Het is een voornaam stuk van ootmoed, vertroostingen niet te weigeren. Want zekerlijk, Christus beschouwt het als een mate van hoogmoed, wanneer een mens de beloften weigert aan te nemen. Er is geen groter ootmoed dan deze: Te doen wat Hij gebiedt, en Zijn beloften te omhelzen.

Andrew Gray (Uit: Uitnemende openbaringen)