Digibron.nl

Prof. Mullard weg bij Universiteit van Amsterdam

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 7 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8 (Binnenland/Buitenland)

AMSTERDAM (ANP) - Prof. dr. C. Mullard verlaat met ingang van 1 september de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het College van Bestuur (CvB) deelde gisteren mee dat er met Mullard „een passende regeling" is getroffen. Wat die precies inhoudt is niet bekend.

In een officiële verklaring ontkent het CvB echter dat het vertrek van de professor te maken heeft met het rond zijn persoon gerezen conflict.

Prof. Mullard leefde al enkele jaren in onmin met de medewerkers van de vakgroep etnische studies. Naar aanleiding daarvan vroeg het college van bestuur drs. B. de Hon een onderzoek in te stellen naar de verstoorde werkverhouding. De medewerkers verweten Mullard onvoldoende begeleiding van studenten en promovendi, het niet aantrekken van onderzoeksgelden, veelvuldige afwezigheid en het achterwege laten van wetenschappelijke publikaties.

Behalve kritiek op zijn wetenschappelijk functioneren bestond er ook een financieel conflict met de professor. Mullard was directeur van het bedrijf Focus Consultancy en zou in die hoedanigheid de UvA nog een bedrag van bijna 40.000 gulden schuldig zijn.

Het vertrek van Mullard houdt met ;,de ernstige verdachtmakingen" die in de pers tegen hem zijn geuit geen enkel verband, aldus het College van Bestuur in de bekendmaking. Op basis van onderzoek zegt het CvB geconcludeerd te hebben dat die aantijgingen elke grond missen.

Mullards leerstoel "Onderwijs en culturele minderheden" wordt opgeheven en de werkgroep gereorganiseerd. Prof. Mullard zal nog enige tijd als adviseur aan de UvA verbonden blijven en behoudt gedurende vijf jaar het recht om als promotor op te treden.