Digibron.nl

Rijksïniigieum Room se kimst in Utrecht

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 16 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Onbekend)

Het rdjksmuseimi van religieuze kunst komt in het Catharijneconvent in Utreöht, waarvan de restauratie deze maand is begonnen. De collectie is samengesteld uit diverse verzamelingen. Daartoe is een. overkoepelende stichting gevormd, die er eigenaresse , van blijft.

De gemeente Utrecht betaalt de restauratie, die enkele jaren zal duren. Daarna neemt het ministerie van Cultuur, recreatie en maatschappelijk weric de zorg voor het onderhoud van het gebouwencomplex over.

Het nieuwe rijksmuseum omvat de collecties van het tegenwoordige aartsbisschoppelijke musem en van het oud-katholieke museum die beide tn Utrecht zijn gevestigd, van het bisschoppelijk museum voor religieuze kunst in Haarlem en wellicht een deel van de collectie van het bisschoppelijk museum in Den Bosch,

Het Catharijneconivenit was oorspronkelijk een vrouwenklooster, dat in de zestiende eeuw aan de Lange Nieuwstraat werd gebouwd. De ingang van het nieuwe rijksmuseum komt aan de Nieuwe Gracht: een let de middeleeuwen daterende patricierswonlng. Tussen deze woning en het convent zal een verbinding worden gemaakt.