Digibron.nl

Bedrijven in cijfers|

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 15 maart 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11 (Financiën en Economie)

• Ook in het afgelopen jaar is de net* towinst van Van Besouw Holding (kunststoffen, tapijt) belangrijk toegenomen. De nettowinst, waarin voor het eerst weer belastingdruk is verwerkt, kwam uit op ƒ 2,5 miljoen, 23 procent meer dan in 1988. Per aandeel steeg de nettowinst van ƒ 5,15 tot/6,08. • De winst na belastingen van Dei Boer Winkelbedrijven is vorig jaafr met 25 procent gestegen tot ƒ 22,6 miljoen. Dit betekent 1.9 procent van de omzet, wat volgens de directie gunstig afsteekt bij het branchege^ middelde. De winst per aandeel nanj toe van/4,50tot/5,64. • Sligro Beheer (keten van 21 zelfbe? dieningsgroothandels) heeft vorig jaaii met ƒ 418 miljoen 12,4 procent meef omgezet dan het jaar ervoor. De nettowinst steeg met 30 procent tot ƒ 6,25 miljoen of per aandeel van ƒ4,81 tot ƒ5,20. Hiermee zijn de verwachtingen bij de beursgang in september ruimschoots uitgekomen, want toen werd per aandeel een net-; towinst van circa ƒ 5 voorzien. • Handelsmaatschappij Wolff heefP vorig jaar een nettowinst geboekt van ƒ 3 miljoen tegen ƒ 2,6 miljoen in, 1988. De winst per aandeel kwam ui)^ op ƒ 12,07, 14,2 procent meer dan inA 1988. De directie stelt voor een divif^ dend uit te keren van ƒ 5,40 per aan^ deel, 12,5 procent meer dan de ƒ 4,80A van vorig jaar. • Gezien de marktposities van haai^ bedrijven verwacht de directie van;, Atag Holding dat' de omzet en het re-c sultaat dit jaar verder zullen toene-^men. In haar jaarverslag schrijft deï directie van Atag dat de toenemende aandacht en zorg voor de woonomge-: ving naar verwachting ook in 199Ö? een positieve invloed zullen hebbe% op het welvaren van Atag KeukeniS techniek. Pelgrim en Venlo Sanitair; De omzet van Atag is vorig jaar ge-i stegen van ƒ 262 miljoen tot ƒ 31^a miljoen en de nettowinst van ƒ 10,5^ miljoen naar ƒ 12,4milioen.