Digibron.nl

Tenslotte..

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 17 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9 (Onbekend)

.., „De Arbeitsgemeinschaft 13. August" herdacht op de Potsdammer Platz in Berlijn dat het dit jaar dertien jaar geleden is dat de Berlljnse Muur tot stand kwam. Die het begin markeerde van de definitieve deling van de beide Duitslanden. Op een persconferentie gaf zij een overzicht. De Berlljnse muur is op dit moment 164 kilometer lang, waarvan 12.1 kilometer uitgevoerd is met betonplaten. De resterende 62,9 kilometer van de muur wordt gevonmd door een in prikkeldraad betongaas uitgevoerd hekwerk. In het geheel bevinden zich 242 observatietorenj, onder stroomstaande hekwerken en gedeelten waarbij voor de bewaking de DDR hondenbewaking heeft ingesteld. Sedert 13 augustus 1961 kwamen 164 personen om het leven die op een of andere manier bij vluchtpogingen naar het Westen door de doeltreffendheid van de Berlljnse muur niet verder kwamen. Onbekend is het getal dergenen, die voordat zij de Berlijnse muur bereikten, werden gevangen genomen of zelfs gedood. Sedert het bestaan van •ie Berlijnse muur is het aantal vluchtelingen uit de D'DR tot beneden de 5000 per jaar gedaald.

In beide delen van de stad Berlijn is men aan het leven met de Berlijnse muur gewoon geraakt. Slechts het stilzwijgen dat optreedt wanneer buitenlandse bezoekers de Berlijnse muur bezichtigen verraadt iets van de grimmigheid die deze scheiding in Europa markeert. Een scheiding die, zoals „Neues Deutschland", in Oost-Berlijn schrijft: „een daad van de Vrede is". Van deze daad zo schreef zij onlangs, „is een sterke impuls tot de ontspanning in Europa uitgegaan".

Zo begint op slechts 500 kilometer van de Nederlandse grens het Oosten, niet alleen een ander staatsbestel en andere maatschappijverhoudingen dan in het Westen, maar om de verklaring in het Westen volkomen te maken hanteert men ook de in het Vrije Westen gebruikte woorden, met dien verstande dat men deze woorden met andere begrippen vult. En die spraakverwarring begon al in Babylonië, waar Genesis 11 van spreekt.