Digibron.nl

Tsjechoslowakije wil in 2000 lid zijn van EG

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 21 maart 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6 (Buitenland)

; BRUSSEL (AP) - De Tsjechoslowaakse president, : Vaclav Havel, heeft gisteren gezegd dat zijn land uiterlijk aan het einde van de eeuw volledig lid wil zijn van de Europese Gemeenschap.

; Tegen de afgevaardigden van het Europese Parlement verklaarde Havel dat het het politieke ideaal en • doel op lange termijn is van zijn land om lid te worden van de EG. Tsje» choslowakije ziet dit als onderdeel ! van het bredere streven om weer deel * uit te maken van Europa. Men wil dit bereiken door het lidmaatschap van de Europese instituten en door bilaterale banden. ; Havel had gisteren ook een ont' moeting met de Europese Commissie (EC). Vandaag zou hij als eerste « Oosteuropese staatshoofd een bezoek afleggen aan het NAVO-hoofdkwar* tier in Brussel. Verwacht wordt dat ' hij de NAVO zal vragen de banden aan te halen met Tsjechoslowakije.

Functionarissen van de NAVO hebben al laten weten nauwe banden met Tsjechoslowakije te willen, maar , dat land niet als lid tot de verdragsor? ganisatie toe te laten. De functionarissen zeiden dat elke poging om [ Oosteuropese landen in de NAVO op * te nemen verontrustend zou zijn voor ' de Sowjet-Unie. „Het zou op dit moment het verkeerde signaal zijn om VACLAV HAVEL de militaire grenzen naar het Oosten te verleggen", zei een hoge NAVOfunctionaris op een persconferentie.

Waarborgen

„Lidmaatschap en zelfs ondergeschikt lidmaatschap maken geen deel uit van de huidige discussie", zei de NAVO-functionaris. Tsjechoslowakije, Polen, noch Hongarije hebben daarom gevraagd, zei hij. „We zijn nooit geconfronteerd met enige geformaliseerde wens om het lidmaatschap te bestuderen door enig van deze landen", aldus de functionaris.

De leiders van de NAVO-landen nodigden Sowjetpresident Michail Gorbatsjov' en andere Oosteuropese staatshoofden uit in juli een bezoek te brengen. De Poolse president, Lech Walesa, zal waarschijnlijk de tweede zijn die aan het verzoek gehoor geeft, gevolgd door de Hongaarse premier Jozsef Antall, mogelijk in het najaar. Functionarissen in Bulgarije en Roemenië hebben ook hun interesse uitgesproken.

Havel erkent dat zijn land geen NAVO-lidmaatschap zal verkrijgen. „Maar er zijn veel mogelijkheden tot samenwerking", aldus Havel. Hij zei tevens dat Tsjechoslowakije de banden wil aanhalen met andere veiligheidsorganisaties, zoals de Westeuropese Unie en de Noordatlantische Vergadering, de parlementaire arm van de NAVO. „Als klein land moet Tsjechoslowakije op zoek gaan naar veiligheidsbanden en waarborgen", aldus Havel.

„Hopeloze zone"

Na zijn ontmoeting met de voorzitter van de EC, Jaques Delors, liet de Tsjechoslowaakse president weten dat zijn land aan het einde van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst met de EG zal afsluiten die voorziet in brede economische samenwerking. Traditioneel wordt zo'n associatie gezien als een eerste stap richting lidmaatschap.

Volgens Havel riskeert de EG hulp aan „een hopeloze en chaotische zone" in Oost-Europa als het niet bereid is nieuwe leden toe te laten de komende jaren. Economische wanhoop gecombineerd met etnische conflicten kunnen een nieuwe bedreiging . vormen aan de oostelijke grenzen van de EG, zo zei Havel.