Digibron.nl

In Rome

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 16 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Onbekend)

Handelingen 28 Paulus heeft niet stil gezeten. Hij stelt veel bezoek op prijs. Maar eerst toch drie dagen rusten, want vermoeiend was de reis. Synagoge was verboden. Hij was een gevangen man. zodat hij aldus de Joden, beter laten komen kan. Hij roept de voomaamsten samen, ze verschijnen in zijn huis. Paulus gaat hun mededelen, het hem opgelegde kruis. ā€˛Mannen broeders, gans onschuldig toef ik hier in deze stad. Ik heb immers niets misdreven, 'k heb de strijd niet opgevat tegen 't volk en hun gewoonten,