Digibron.nl

NutraSweet opent fabriek in Frankrijk

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 13 september 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Financiën en Economie)

MAASTRICHT/ZUG (ANP) - Zoetstoffenproducent NutraSweet AG, een gezamenlijke onderneming van de Amerilcaanse NutraSweet Company en liet Japanse Ajinomoto, gaat voor een bedrag van ongeveer ƒ 300 miljoen een fabrielc bouwen in liet Franse Duinlierlien. Dit is gisteren bel

NutraSweet is de belangrijkste concurrent van Holland Sweetener Company (HSC), een joint venture van het Limburgse chemieconcern DSM en het Japanse Tosoh.

De vestiging moet in de loop van 1993 gereed zijn en werk bieden aan naar schatting 160 mensen. De onderneming wil met gebruik van Europese grondstoffen de zoetstof aspartaam binnen de EG, en op termijn in de rest van Europa, gaan verkopen. Aspartaam is een laagcalorische zoetstof met de smaak van suiker, maar heeft een 200 maal sterkere zoetkracht. De stof wordt vooral gebruikt in verschillende light-produkten.

Hoewel NutraSweet al langer van plan was om in Europa een vestiging te openen, is deze stap nu versneld in verband met de anti-dumpingsmaatregelen voor aspartaam van de Europese Commissie. Deze besloot in mei van dit jaar tot de definitieve inwerkingstelling van zo'n heffing nadat HSC in 1990 bij de commissie om een onderzoek had gevraagd naar vermeende dumping van aspartaam door NutraSweet in de EG. De commissie besloot uiteindelijk dat voor aspartaam dat werd ingevoerd uit de VS of Japan, een heffing moest gelden van 27,55 ecu (ƒ 64) per kilo.

Bergman meent dat na openstelling van de fabriek de heffing niet meer van kracht is. „We gaan produceren met Europese grondstoffen en de capaciteit van de fabriek (2 miljoen kilo per jaar) moet vooralsnog voldoende zijn om aan de vraag binnen Europa te voldoen". De uitvoer van aspartaam door NutraSweet in de VS of Japan naar Europa'komt daarmee te vervallen en dus vervalt tevens de aanleiding tot de instelling van de anti-dumpingsmaatregel, aldus de uit Nederland afkomstige president-directeur.

Een woordvoerder van HSC in Maastricht zegt te verwachten dat de stap van NutraSweet zal kunnen leiden tot een tijdelijke overcapaciteit van aspartaam in Europa. „Het is evenwel duidelijk dat NutraSweet vertrouwen heeft in de stof aspartaam 'en in de kracht van de Europese ^ markt. Wij delen die standpunten".' De plannen tot een capaciteitsuitbreiding bij HSC zullen gewoon worden i doorgezet, zo voegde hij daar aan toe. Deze plannen voorzien onder meer in het betreden van de Amerikaanse markt wanneer op 14 december 1992 het Amerikaanse patent van NutraSweet op aspartaam afloopt. NutraSweet heeft nu nog een monopoliepositie in de VS.