Digibron.nl

Schriftelijk eindexamen vak geschiedenis moet worden afgewezen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 11 mei 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Kerk en onderwijs)

DEN HAAG — Het centraal schriftelijk eindexamen bedreigt het vak geschiedenis, tot deze slotsom is een Werkgroep Eindexamen geschiedenis gekomen, die al jaren bezwaren heeft tegen zo'n centraal schriftelijk eindexamen maar onlangs haar bezwaren nog eens zag bevestigd door de experimenten, die zijn gehouden.

De werkgroep concludeerde dat een schriftelijk eindexamen voor het vak geschiedenis moet worden afgewezen. Geen enkele hervorming kan de inhoudelijke en vakwetenschappelijke bezwaren tegen zo'n examen wegnemen, meent de werkgroep. Het hoofdbezwaar is echter dat het centraal schriftelijk eindexamen voor het vak geschiedenis de vrijheid van onderwijs en interpretatie bedreigt.

Als alternatief denkt de werkgroep aan uitbreiding van de huidige praktijk van het schoolonderzoek. Daaraan zijn diverse variaties van externe controle toe te voegen, genoemd worden: gecommitteerden, steekproeven op schriftelijk werk, tweede correctie en regionale bespreking van schoolonderzoeken.

Het onderzoek naar de centraal sciiriftelijke eindexamens van vorig jaar heeft volgens de werkgroep aangetoond, dat wat de stofomschrijving betreft, de onderwerpen uiterst willekeurig worden begrensd. De begrenzing verraadt ook een eenzijdige interpretatie van die onderwerpen en deze interpretatie wordt niet toegelicht. De stofomschrijving kenmerkt zich verder door een voornamelijk politiek-diplomatieke benadering. Economische aspecten krijgen niet of nauwelijks aandacht, aldus de werkgroep.

Ze concludeert voorts, dat feitelijke gebeurtenissen meer aandacht krijgen dan ontwikkelingen, dat de westerse (Nederlandse) visie centraal staat, dat van distantie of objectiviteit nauwelijks sprake is, dat de historische benadering achterloopt bij in vakkringen gehanteerde probleemstellingen en dat een kans is gemist om het onderwijs te enten op de actuele stand van de geschiedwetenschap.

Wat de materiaalkeuze betreft maakt de werkgroep de kanttekening, dat zowel bronnenselectie als literatuurlijst lijdt aan gebreken: ze zijn niet bij de tijd, wel eenzijdig. Wat de vragen van het centraal schriftelijk examen betreft signaleert de werkgroep dat overwegend naar „Wie, wat, welk" wordt gevraagd, niet naar „waarom". De vragen eisen meestal geen interpreteren en doorzien maar meer herkennen. De vragen kunnen nauwelijks inzicht toetsen; aldus de werkgroep eindexamen geschiedenis: docenten en leden van de vereniging van geschiedenisleraren.