Digibron.nl

MEER HANDEN DAN WERK

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 9 januari 1984
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)

De sollicitatieplicht van werklozen wordt steeds meer een omstreden punt. In Groningen hebben een tweetal werklozen een strafkorting op hun uitkering gekregen omdat zij weigerden te blijven solliciteren. In Amsterdam Is de sociale dienst er mee gestopt elk half jaar de werklozen te controleren of zij nog wel solliciteren. Maar dat leverde de gemeente Amsterdam wel een strafkorting op vanuit Den Haag.

De Brabantse gemeente Etten-Leur is er onlangs toe overgegaan 50 werkloze buitenlanders te verplichten een gratis cursus Nederlands te volgen. Althans, willen ze hun volledige uitkering houden, dan zullen ze hieraan mee moeten doen.

Op zich zijn die sollicitatieplicht en de taalcursus voor buitenlanders zinvolle zaken. Een werkloze die niet solliciteert heeft weinig kans om aan een baantje te komen. Voor een gastarbeider die maar een paar woorden Nederlands verstaat, geldt hetzelfde.

Toch blijft het grote probleem dat er gewoon te weinig banen beschikbaar zijn. Een paar jaar geleden hoorde men wel eens zeggen dat er voor mensen die echt wilden werken, heus wel werk te vinden was. Misschien was dat toen nog waar. Thans gaat dat beslist niet meer op.

Over de hele linie is er meer aanbod van arbeidskrachten dan vraag. En dat van hoog tot laag. Er kunnen zich hier en daar eens uitzonderingen voordoen, maar die krijgen dan juist daarom zoveel aandacht. En dan gaat het toch ook niet om grote aantallen mensen die daar geplaatst kunnen worden.

Op een spoedige vermindering van de werkloosheid behoeven we niet te rekenen. Voorlopige becijferingen van het Centraal Planbureau maken dat wel duidelijk. Zonder verbetering van de wereldhandel moet In 1987 met meer dan één miljoen werklozen rekening worden gehouden. Een opleving van de wereldhandel levert ook maar een beperkt resultaat op.

Dat maakt de vooruitzichten voor werklozen en schoolverlaters somber. Al blijft gelden dat een betere opleiding meer kansen op de arbeidsmarkt geeft dan een lagere opleiding of een opleiding die niet afgemaakt is. Daarom is er voor scholieren bepaald geen reden er met de pet naar te gooien omdat het vanwege de grote werkloosheid toch allemaal geen zin heeft.