Digibron.nl

SER komt toch met meerderheidsadvies

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 13 juli 1991
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 1 (Voorpagina)

DEN HAAG - De Sociaal Economische Raad (SER) heeft gisteravond toch nog een meerderheidsadvies vastgesteld voor het kabinet over maatregelen om de groeiende kosten van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid het hoofd te kunnen bieden. Aan de hand van dit advies discussieert het kabinet vandaag over mogelijke ingrepen.

In het meerderheidsadvies van de SER worden voorstellen gedaan om de wao-uitkering te verlagen, het begrip "passende arbeid" te verruimen, een betere ontslagbescherming voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten in het leven te roepen, het aantal vakantiedagen bij ziekte te verminderen en werkgevers een groter aandeel van de kosten voor de ziekte van hun werknemers te laten betalen.

De bonden zijn met een eigen advies gekomen. Zij vinden het onverteerbaar dat er wordt gesleuteld aan de hoogte van de uitkeringen. Bovendien oordelen FNV en CNV dat de werknemer bij ziekte volledig doorbetaald moet worden. Als het kabinet dit pakket aanvaardt, „wordt het oorlog", zo hebben de bonden aangekondigd. De werkgevers daarentegen noemen het advies een minimumpakket. Het levert nog niet de 5,8 miljard gulden op die het kabinet voor 1994 had becijferd. Dat kan alleen als de uitkeringsduur van de wao wordt beperkt. Daar zijn op dit moment alleen de werkgevers voorstander van.

Uitkering

De SER adviseert het kabinet om de wao-uitkering voor mensen tot 35 jaar te verlagen van 70 naar 60 procent van het laatstverdiende loon. Daarna wordt de uitkering elk jaar met 0,5 procent verhoogd, zodat betrokkenen op 55-jarige leeftijd 70 procent van het laatstverdiende loon ontvangen. Deze regeling moet niet alleen gelden voor de nieuwe gevallen, maar ook voor degenen die nu een wao-uitkering ontvangen.

Bovendien zal naar het oordeel van de SER het begrip passende arbeid verruimd moeten worden. Wao'ers kunnen dan verplicht worden om (deeltijd)werk te aanvaarden onder het niveau van het werk dat ze uitoefenden tot het moment dat ze arbeidsongeschikt raakten. Deze regeling moet gelden voor wao'ers beneden de 50 jaar. De SER vindt ook dat wao'ers die part-time werken beter beschermd moeten worden tegen ontslag.

Om het ziekteverzuim terug te dringen zouden werknemers bij ziekte elke keer een vakantiedag moeten inleveren met een maximum van vier per jaar. Werkgevers moeten ook meer risico dragen. Kleinere bedrijven krijgen dan de eerste drie weken van ziekte van hun werknemer niet uitbetaald en grotere bedrijven de eerste zes weken.

Tevreden

De werkgevers waren na afloop van de SER-vergadering tevreden over het akkoord. VNO-voorzitter Rinnooy Kan en NCW-voorzitter Ruding vinden dat het kabinet het advies integraal moet uitvoeren. Ruding verweet de bonden „conservatisme", omdat zij „niet willen meewerken aan de bestrijding van een groot gemeenschappelijk kwaad". Voor het CNV wilde de NCW-voorzitter nog wel een uitzondering maken omdat die tot het laatst „constructief heeft meegewerkt.

De bonden FNV, CNV en MHP hebben het meerderheidsadvies van Kroonleden en werkgevers betiteld als „opportunistisch" en „zonder enig maatschappelijk draagvlak". Voorzitter G. van Dalen van de MHP sprak zelfs van „laakbaar en a-sociaal beleid".

KNOV-voorzitter Kamminga ziet mogelijkheden om in het midden- en kleinbedrijf in de toekomst ienkele duizenden werknemers te plaatsen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Het aantal part-time banen in de zakelijke dienstverlening, de horeca en de industrie is nog steeds groeiende.