Digibron.nl

Ouderkerk wil niet meer betalen voor milieu

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 6 december 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

OUDERKERK - Wethouder H. C. Advokaat gaat op 10 december met staatssecretaris mevrouw De Graaff-Nauta van binnenlandse zaken praten over de moeilijke financiële situatie van de gemeente Ouderkerk. De gemeente heeft een groot tekort op de begroting en wil niet nog meer bijdragen aan milieuzaken. „Wij hebben al meer dan een miljoen gulden in allerlei gifschandalen gestopt. Dat moet genoeg zijn", zo liet de wethouder gisteravond op voorhand weten.

POORTVLIET - Het pand met gebruikte meubelen van Bouwman Potte aan de Paasdijkstraat is gistermorgen in de as gelegd. Door het brandende meubilair kwamen giftige stoffen vrij, maar de buurtbewoners hoefden niet te worden geëvacueerd. Er vonden geen persoonlijke ongelukken plaats. De brandweer van Tholen en Sint-Maartensdijk had het vuur binnen drie kwartier onder controle. De rijkspolitie deelde gisteravond mee dat vandaag de oorzaak van de brand zou worden onderzocht. Het totale schadebedrag is evenmin bekend. SPRANG-CAPELLE In Sprang-Capelle wil de christelijke begrafenisvereniging De Laatste Eer de aula's overnemen op de beide gemeentelijke begraafplaatsen. De Laatste Eer gaat deze gebouwen dan vergroten en vernieuwen. De raad kon zich in een commissievergadering verenigen met het plan. Wèl stelde de raad als voorwaarde dat iedereen van 09 aula's gebruik moet kunnen blijven maken, ook andere begrafenisondernemingen. Fractievoorzitter K. Versluis (SGP) verklaarde dat hiertegen geen bezwaar bestaat. Versluis is voorzitter van de begrafenisvereniging De Laatste Eer, die 1700 leden telt. VEENENDAAL - Het Veenendaalse college is van plan de leges op vergunningen voor afvailozingen te verhogen. B en W willen de leges optrekken van 175 naar 680 gulden. De verhoging houdt verband met de hoge kosten die men moet maken om te kunnen beoordelen of een vergunning verantwoord is. Vooral de plaatselijke bedrijven die op het riool willen lozen, zullen hiermee te maken krijgen. USSELMUIDEN - De christelijke basisscholen Zuideinde en Hogeweg in Kamperveen (gemeente IJsselmuiden) worden met opheffing bedreigd. Door de schaalvergroting in het onderwijs hebben deze scholen na de meest recente plannen van de overheid 66 leerlingen nodig om bestaansrecht te hebben. Het aantal scholieren van zowel Zuideinde als Hogeweg schommelt momenteel rond de vijftig. De scholen zijn inmiddels besprekingen gestart om tot een fusie te komen. Tot op heden heeft het overleg weinig opgeleverd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel leerlingen in het geval van een fusie zullen verkassen naar grotere scholen in Kampen en IJsselmuiden.

Van onze correspondent

Tijdens het gesprek zal het erom gaan of Ouderkerk een artikel-12-status krijgt, waardoor de inspecteur van binnenlandse zaken bereid is een nihil-bijdrage voor milieuzaken te adviseren. Als de gemeente die status niet aanvraagt, zal een beroep worden gedaan op de Interimwet bodemsanering (artikel 18). Maar de inspecteur heeft al laten weten in dat geval 20 gulden per inwoner als milieuheffing te zullen berekenen, wat voor Ouderkerk neerkomt op een structureel tekort van 160.000 gulden.

Ouderkerk heeft op de begroting van 1992 een tekort van 371.000 gulden. „Dat is gelijk aan de gifbijdrage die is gereserveerd. Vragen wij de artikel-12-status aan, dan hoeven we geen bijdrage te leveren en hebben we vervolgens geen begrotingstekort. We zijn in een vicieuze cirkel beland, want zonder begrotingstekort kan geen artikel-12-status worden verkregen. Daarover moet de staatssecretaris maar eens oordelen", meent wethouder Advokaat.

De dupe

„Binnenlandse zaken meent eigenlijk dat we die 20 gulden wèl moeten betalen. Maar onze gemeente heeft die limiet al ruimschoots gehaald. We hebben 800.000 gulden gepompt in de ontwikkeling van de Dorpsstraat na een milieuschandaal. We hebben bijgedragen in de verwijdering van sintellagen achter de Dorpsstraat; in de ontwikkeling van Dorp-Zuid hebben we 300.000 gulden gepompt. Smeer dat eens uit over het aantal inwoners. Bij ons zijn de milieuschandalen waarvan bewezen is dat we daaraan niet schuldig zijn inmiddels wel structureel verstorende factoren geworden", verklaart de wethouder. Voorlopig wil de gemeente geen artikels-situatie, omdat dan de bewoners de dupe zouden worden van zaken waar ze part noch de.el aan hebben.

De uitslag van het gesprek van volgende week zal van invloed zijn op de begroting van de gemeente, die op 16 december in de raad wordt besproken. De problematiek speelt al sinds 1985, want in al die jaren heeft Ouderkerk geen milieubijgedrage betaald.