Digibron.nl

Huurwaardeforfait per 1 juli naar 2,1 procent

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 3 mei 1991
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 3 (Binnenland)

DEN HAAG - Minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort van financiën hebben gisteren een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om het huurwaardeforfait te verhogen. Reeds per 1 juli moet het forfait omhoog gaan van 1,8 naar 2,1 procent.

Het voorstel behoort tot het pakket van lastenverzwarende maatregelen waartoe het kabinet eerder bij de tussenbalans besloten heeft. De komende jaren zal het huurwaardeforfait steeds een beetje worden verhoogd, totdat in 1994 het afgesproken niveau van 3,3 procent bereikt is.

Vorige week ging de Kamer akkoord met een andere maatregel uit de tussenbalans: de verhoging van de huren per 1 juli met 5,5 procent. Daarbij stelde de Kamer de voorwaarde dat de verhoging van het huurwaardeforfait eveneens per 1 juli in moet gaan. Staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting zei daarop dat als de stijging van het huurwaardeforfait niet op tijd doorgaat, de huurverhoging ook zal worden „heroverwogen". Volgens de meeste fracties is het onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel over het huurwaardeforfait daadwerkelijk al voor 1 juli door de Eerste Kamer heen zal zijn.

Vorig jaar strandde een poging van het kabinet het huurwaardeforfait van 1,8 naar 2,3 procent te verhogen in de senaat. De Eerste Kamer is daar zelf nu' niet zo pessimistisch over. CDA-woordvoerder Christiaanse wijst erop dat de verhoging van het huurwaardeforfait politiek wel gevoelig ligt, maar wat betreft opzet eenvoudig is.

Achteruit

De verhoging van het forfait levert het rijk dit jaar 95 miljoen op. In 1994 loopt dat bedrag op tot 975 miljoen. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat de gevolgen voor de netto-inkomens van huiseigenaren dit jaar beperkt blijven tot een achteruitgang met maximaal 1,1 procent.

Anders wordt het in 1994, wanneer het huurwaarde-forfait zal zijn opgelopen tot 3,3 procent. De werknemer met een inkomen van 45.000 en een woning van 120.000 gulden heeft dan netto 1,1 procent minder dan in 1990. Iemand met een inkomen van 90.000 gulden en een huis van 250.000 gulden is er dan 1,7 procent op achteruit gegaan. Inkomens boven 175.000 gulden gaan er afhankelijk van de waarde van hun huis tot 5,7 procent op achteruit.