Digibron.nl

Landbouworganisaties en actiecomité's vinden elkaar

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 10 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)

Een delegatie van de centrale landbouworganisaties en 'n tien man sterke delegatie van de 28 actiegroepen van boeren en tuinders die de afgelopen dagen in het hele land hebben geopereerd, hebben vrijdag overeenstemming bereikt over de opzet van de door de landbouworganisaties georganiseerde demonstratieve bijeenkomst, die vandaag in het Galgenwaardstadion in Utrecht gehouden wordt.

De heer K. Olieman, die het beraad tussen de actiegroepen onderling heeft voorgezeten en nu ook de delegatie leidde, zal in de bijeenkomst in het stadion het woord voeren direct na de openingsrede van drs. R. Zijlstra, voorzitter van het overlegorgaan der drie centrale landbouworganisaties. De delegatie van de actiegroepen die volgens de heer Olieman volledige volmacht had van haar achterban, heeft zich gesteld achter de eisen die zaterdag voor de drie centrale landbouworganisaties naar voren zullen worden gebracht.

De actiegroepen, en volgens de heer Zijlstra ook de landbouworganisaties, beschouwen deze eisen als minimum eisen. Op langere termijn hebben de actiegroepen nog wel aanvullende eisen. Zij houden er volgens de heer Olieman heel hard aan vast dat het inkomen van de boeren en tuinders op een hoger niveau moet komen.

De bijeenkomst duurde van ongeveer twee uur tot twintig over zes vrijdagmiddag. Er waren twee onderbrekingen voor afzonderlijk beraad van de beide delegaties en tegen het eind had drs. Zijlstra, voorzitter van het overlegorgaan der drie centrale landbouworganisaties, nog een gesprek onder vier ogen van enkele minuten met de Zeeuwse actieleider K. Nieuwenhuizen. Beraad van de delegatie der actiegroepen met haar achterban is er in de loop van de middag niet geweest, verklaarde de heer Olieman desgevraagd.

Volgens de heer Olieman zijn de actiegroepen niet van hun eisen afgeweken, maar er dient naar zijn mening onderscheid gemaakt te worden tussen eisen op korte en op lange termijn.

„Onze eisen lagen niet op hetzelfde vlak", aldus de heer Olieman, „de onze waren wat hoger dan die van het Landbouwschap". Zijn delegatie was echter tot de conclusie gekomen dat zij op dit moment geheel achter die eisen van Landbouwschap en landbouworganisaties moest gaan staan. Op langere termijn echter moet er naar de mening van de actiegroepen nodig een herziening komen van de inkomenspositie van boeren en tuinders, zodat die het deel in de welvaart krijgen dat hun toekomt.
Drs. Zijlstra vertelde dat de bespreking in een goede sfeer was verlopen, doordat men gezamenlijk tot de conclusie was gekomen dat er duidelijk een gemeenschappelijk belang aan de orde was.

BIJEENKOMST
Over de situatie van land- en tuinbouw bleken beide delegaties ook duidelijk een gemeenschappelijk oordeel te hebben. De diverse voormannen zullen vandaag in het Galgenwaardstadion in Utrecht hun toespraken afstemmen op wat in de discussie tussen beide delegaties naar voren is gekomen. De heer Zijlstra hoopte dat de overeenstemming van invloed zal zijn op sfeer en verloop van de bijeenkomst in het stadion.
De afspraak is gemaakt dat woensdag, nadat het Landbouwschap door minister Van der Stee is ontvangen en in aansluiting hierop een bespreking is gevoerd door de drie centrale landbouworganisaties, er opnieuw een ontmoeting zal zijn tussen centrale landbouworganisaties en actiegroepen.
De actiegroepen, vertelde de heer Olieman, willen op langere termijn ook mee blijven praten en daarvoor zal de structuur van de landbouworganisaties moeten worden gewijzigd. De heer Zijlstra hierover: vorm en functie van de acties zoals die tot nu toe door de centrale landbouworganisaties zijn gevoerd komen opnieuw in discussie en in het gesprek zullen de mensen worden betrokken die de actie „als gedragspatroon hebben gebruikt".
Op de vraag, of hij zich nu niet langer van de harde actie distantieert, wilde drs. Zijlstra geen bevestigend antwoord geven. „Maar we moeten functie en rol van die acties in de discussie betrekken". (Zie verder pagina 3).